h

SP motie voorkomt nog meer afstand tussen burger en politiek

22 december 2005

SP motie voorkomt nog meer afstand tussen burger en politiek

De statenvergadering van 21 december 2005 had twee hoofdthema’s: de grote overschrijding van de glazen overkapping en de voortgang van de bestuurlijke vernieuwing. Beide punten gaven maar weer eens aan dat het niet zo vreemd is dat de burger steeds meer van de politiek vervreemdt.
Ging het bij de overkapping om smijten met gemeenschapsgeld, bij het agendapunt bestuurlijke vernieuwing werd nogmaals duidelijk dat de invoering van het dualisme weinig tot niets heeft gebracht. Het is een opgetuigde kerstboom en meer niet volgens SP fractievoorzitter Hennie Hemmes.

Hennie Hemmes
Het heeft veel geld en inspanning gekost en totaal niets opgeleverd. Niet het systeem doet er toe, maar politici moeten zelf het vertouwen van de burger verdienen.

Nu lag er ook nog een voorstel om stemvensters in te gaan voeren, helemaal te gek voor woorden. Er zijn gemiddeld 7 á 8 Statenvergaderingen per jaar en naast een verhoging van de vergoeding van 31 % zou dat betekenen dat Statenleden die niet aan een debat deelnemen, het grootste deel van de dag niet aanwezig hoeven zijn. Alleen als er gestemd moet worden krijgen ze een sms je en moeten ze naar de Statenzaal. Je ziet het zo voor je, Statenleden op het terras van de Grote Markt allemaal tegelijk een telefoontje en in ganzenpas naar het Provinciehuis. In een pittig debat met de VVD woordvoerder, adviseerde Hennie Hemmes mensen die het niet op konden brengen om hun werk als Statenlid serieus te nemen, vooral een andere hobby te zoeken.
Maar door een ingediende motie van de SP fractie, die met grote meerderheid is aangenomen, alleen de VVD was tegen. Werd voorkomen dat het fenomeen stemvensters werd ingevoerd. Dus Statenleden worden gewoon geacht bij vergaderingen aanwezig te zijn. Daar hebben ze voor gekozen en worden ze ten slotte ook voor betaald.

U bent hier