h
18 juli 2024

Toezeggingen voor meer gelijkheid en zeggenschap!

Foto: ommelander.info

In Den Haag wordt momenteel gewerkt aan de Groningenwet, Met deze wet verplicht de overheid zich de ereschuld aan Groningen en Noord-Drenthe in te lossen. De provincie Groningen en de gemeentes zijn druk bezig met hun reactie op deze wet, en afgelopen woensdag was dit onderwerp van gesprek in de Provinciale Staten.

Lees verder
14 juli 2024

Opzouten!

Foto: Sandra Beckerman

Afgelopen zaterdag was het tijd voor actie! Want geen fractie zonder actie. 

Lees verder
11 juli 2024

Algemene beschouwingen 2024

Foto: SP

Tijdens de Provinciale Staten van woensdag 10 juli blikte fractievoorzitter Agnes Bakker terug op afgelopen jaar en keek vooruit naar de toekomst in haar betoog.
“Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer”. Deze woorden uit een liedje van Spinvis spookten het afgelopen jaar geregeld door mijn hoofd. Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer. Ik vroeg mij zelfs eens tijdens een commissie hardop af of ik naast de actieborden voor baas in eigen buik, ook de actiematerialen tegen kernenergie weer uit de kast moest gaan halen. Tussen die commissie en nu is er steeds meer veranderd in ons land, waarbij de woorden “Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer”, mij verontrusten maar ook zeer strijdbaar maken. Strijdbaar om ervoor te zorgen dat de geschiedenis gaat rijmen met de dingen die wij als SP van belang vinden.

Lees verder
5 juli 2024

Zet Nedmag 13 juli in de Spotlight

Foto: SP

Om de misstanden bij zoutwinner Nedmag aan de kaak te stellen organiseert de SP in Veendam op zaterdag 13 juli vanaf 13:00 uur een “Spotlight Walk”. Start zal zijn ter hoogte van de kringloopwinkel in Veendam en einddoel is de locatie van Nedmag aan de Billitonweg in Veendam.

Lees verder
4 juli 2024

Inbreng chauffeurs en inwoners is van belang!

Foto: Groningen Bereikbaar / groningen bereikbaar

Tijdens de Statencommissie van 26 juni benadrukte Agnes Bakker het belang van de input van inwoners en consumentenorganisaties bij het opstellen van de hoofdlijnen van de nieuwe dienstregeling. “Deze komt helaas pas na de zomer, terwijl we nu dit voorstel bespreken.”

Lees verder
4 juli 2024

Zonder veilig thuis geen toekomstperspectief

 "Het blijft lastig om over onderwerpen als sociale agenda en de economische agenda te spreken als je weet hoeveel mensen er nog in de ellende zitten en hoe slecht de schade- en versterkingsoperatie nog steeds is." Begon Agnes Bakker afgelopen woensdag haar betoog tijdens de Statencommissie

Lees verder
4 juli 2024

Breek met Neoliberale dogma’s en stel de werkende klasse voorop!

Tijdens haar bijdrage op 19 juni tijdens de Statencommissie heeft Fenna Feenstra van de SP de huidige economische visie bekritiseerd, die volgens haar onvoldoende ingaat op de urgente sociale problemen en uitdagingen voor de toekomst. Fenna benadrukt dat hoewel er gesproken wordt over meer groene banen, de visie tekortschiet als het gaat om sociale achterstand en beter betaalde banen.

Lees verder
2 juli 2024

SP vraagt om actie hogere zorgkosten nabij industrie

Foto: Chris-Leboutillier

Uit een recent onderzoek van RTL blijkt dat de zorgkosten in Groningse gebieden nabij zware industrie, zoals Delfzijl, fors hoger liggen.

Lees verder
26 juni 2024

SUCCES! Uitspraak staten: Geen kerncentrales in heel Groningen!

Foto: SP

Dankzij meer dan 3000 handtekeningen, een volle tribune en de oproep van de SP om mailtjes aan de provincie te sturen is de motie "Geen kerncentrale in de provincie Groningen" in de provinciale staten aangenomen. Een mooi bewijs dat actievoeren helpt!

Lees verder
6 juni 2024

Boeren: De Oudste Natuur- en Milieubeweging

Foto: SP

Boeren zijn de oudste natuur- en milieubeweging die er is. Millennia lang werkten zij samen met de complexe natuur om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden en voedsel te produceren. Met hard werken, passie en waar vakmanschap. 

Lees verder

Pagina's