h
6 juni 2024

Boeren: De Oudste Natuur- en Milieubeweging

Foto: SP

Boeren zijn de oudste natuur- en milieubeweging die er is. Millennia lang werkten zij samen met de complexe natuur om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden en voedsel te produceren. Met hard werken, passie en waar vakmanschap. 

Lees verder
19 mei 2024

SP Pleit voor Energiebesparing en Opslagsystemen: Geen Kernenergie in Groningen

Foto: SP

De SP is klip en klaar over de energiemix van de toekomst. Volgens de SP moet er meer worden ingezet op energieopslagsystemen en energiebesparing, in plaats van op biomassa en kernenergie.

Lees verder
25 april 2024

Gewoon Openbaar, dan is het klaar!

Foto: SP

De volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten hebben een belangrijke stap gezet in de richting van transparantie en openheid door het aannemen van onze motie “Gewoon openbaar, dan is het klaar” die oproept tot openbare bijeenkomsten van het regioberaad.

Lees verder
24 april 2024

Eerst oplossen, dan perspectief!

Foto: SP

De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn nog steeds dagelijks zichtbaar en voelbaar in onze regio. Daarom heeft de SP-statenfractie vorige week opnieuw de aandacht hierop gericht door een agendering.

Lees verder
23 april 2024

Vlamovenflat

Foto: SP

Afgelopen zaterdag waren Fenna en Agnes van de statenfractie wederom aanwezig bij de Vlamovenflat in Delfzijl om de bewoners te ondersteunen tijdens een actie.

Lees verder
10 april 2024

Welzijn voor alle mensen, niet alleen een enkeling!

Foto: SP

Statenlid Fenna Feenstra van de SP Provincie Groningen pleit voor een nieuwe, gerichte industriepolitiek die de maakindustrie centraal stelt. Feenstra benadrukt dat deze nieuwe aanpak moet zorgen voor een betere balans tussen economische groei en het welzijn van de inwoners van Groningen.

Lees verder
10 april 2024

SP wil betere aanpak van ondermijning

Foto: freepik / freepik.com

De SP Provincie Groningen is bezorgd over het plan ven het college om ondermijning aan te pakken. Ze vinden dat er meer moet gebeuren om het probleem echt op te lossen.

Lees verder
8 april 2024

"Tou Eem IMG." Bewoners Vlamovenflat voeren actie voor veilige woonomgeving.

Foto: SP

Al sinds februari worden de bewoners van de Vlamovenflat in Delfzijl geconfronteerd met een zorgwekkende situatie. Grote scheuren aan zowel de binnen- als buitenkant van de flat hebben geleid tot toenemende angst onder de bewoners. Het plaatsen van hekken en opvangdoeken om vallend gesteente op te vangen rondom de flat heeft hun gevoel van veiligheid niet versterkt.

Lees verder
3 april 2024

SP fractie provincie Groningen roept op tot staking

Foto: SP

De SP-fractie van de Provinciale Staten roept Groningse volksvertegenwoordigers en bestuurders op om te staken zolang de wet die de gaswinning in Groningen beëindigt nog niet van kracht is. Dit naar aanleiding van het bericht dat de Eerste Kamer de behandeling van de wet die de gasputten in Groningen wil sluiten, wil uitstellen.

Lees verder
3 april 2024

Opnieuw lekkage bij mijnbouwbedrijf, SP eist strengere handhaving.

Het lijkt elke maand wel raak te zijn, opnieuw is onze provincie het toneel van een lekkage bij een bedrijf die mijnbouwactiviteiten pleegt.

Lees verder

Pagina's