h

Statenfractie SP

De SP heeft een fractie in de Provinciale Staten bestaande uit vier personen. Iets te melden? Iets te vragen? Contact opnemen met één van onze Statenleden kan altijd! 

 

Fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek : J.H.Mastenbroek@ps-provinciegroningen.nl

Woordvoerder: Milieu en Energie, Openbaar Bestuur

 Joke Lesman-Veenstra :  J.Lesman-Veenstra@ps-provinciegroningen.nl

Woordvoerder: Ruimte en Water, Algemene dekking en bedrijfsvoering, Financiën

 

     Kees Frenay: C.M.Frenay@ps-provinciegroningen.nl

Woordvoerder: Bereikbaarheid, Economie, Financiën

      Henk Hensen: H.H.Hensen@ps-provinciegroningen.nl

Woordvoerder: Platteland en Natuur, Cultuur en Maatschappij

 

U bent hier