h

Statenfractie SP

De SP heeft een fractie in de Provinciale Staten bestaande uit vier personen. Iets te melden? Iets te vragen? Contact opnemen met één van onze Statenleden kan altijd! 

Fractievoorzitter: Henk Hensen: H.H.Hensen@ps-provinciegroningen.nl

 Joke Lesman-Veenstra :  J.Lesman-Veenstra@ps-provinciegroningen.nl

 

     Kees Frenay: C.M.Frenay@ps-provinciegroningen.nl

     Agnes Bakker:  A.H.Bakker@ps-provinciegroningen.nl

 

U bent hier