h
2 augustus 2023

Algemene Beschouwingen '23

Rutte's vertrek en het vallen van het kabinet is goed voor Nederland en Groningen. Neoliberalen hebben te lang gemeenschappelijke voorzieningen zoals zorg, ov, energie, aan winstgerichte bedrijven overgelaten, ten koste van democratische zeggenschap en welzijn van gewone mensen. Nu de oude politiek wegvalt, is er een kans om te herstellen wat kapot gemaakt is. In de algemene beschouwingen had Fenna Feenstra concrete voorstellen voor het herstel in vertrouwen en meer zeggenschap. Met vergaande democratisering en meer regie op voorzieningen zoals energie, zorg en ov kan de macht van de multinationals worden gebroken en kunnen lusten en lasten eerlijker verdeeld worden. Ook moet de provincie de relatie met Shell stopzetten. De SP kreeg een toezegging van het college dat zij uit gaat zoeken hoeveel subsidie er is gegaan naar multinationals, zoals Shell. Een goede eerste stap. 

Lees verder
2 augustus 2023

Schriftelijke vragen OV.

De afgelopen weken hebben we meerdere artikelen in de media voorbij zien komen rondom het vervoeren van mensen in een rolstoel in de bus.
We konden lezen dat er iemand in een rolstoel tot twee keer toe geweigerd werd in de bus en dat invalide mensen met angst en beven gebruik maken van het Openbaar Vervoer.
Zaken die je liever niet wilt lezen in de krant.

Lees verder
21 juni 2023

Meet en Greet met Renske Leijten

Foto: SP

Aankomende maandag een Meet & Greet met ons fantastische tweede kamerlid Renske Leijten.

Lees verder
1 juni 2023

Wat zijn de mensen in de provincie waard?

Een terechte vraag die inspreker Chantal Ensing stelde toen zij insprak tijdens de commissievergadering vorige week. Als we naar de stukken van het OV-bedrijf kijken dan lijkt het wel of de mensen die gebruik maken van het Openbaar Vervoer even niet bestaan. Het gaat namelijk vooral over de cijfers. Terwijl achter al deze buslijnen, verhalen van mensen schuilen. Mensen die dagelijks afhankelijk zijn van de bus, mensen die alleen in het weekend ermee naar oma gaan, mensen waarvoor de bus de enige manier is om naar het ziekenhuis te komen, mensen die hun bijdrage willen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wanneer wij hier dus met elkaar besluiten dat er wijzigingen in de dienstregelingen moeten worden doorgevoerd of zelfs buslijnen moeten schrappen dan heeft dat gevolgen voor de mensen achter de buslijn. Ik denk dat het heel goed is om ons daarvan goed bewust te zijn. Daarom vinden wij het als SP altijd erg waardevol wanneer inwoners van zich laten horen en ons doen inzien wat voor invloed besluiten kunnen hebben.

Lees verder
31 mei 2023

SP-Statenfractie blij met steun opzetten Provinciaal Energiebedrijf

Foto: SP

Op vrijdagavond 19 mei overhandigde Agnes Bakker, fractievoorzitter SP Statenfractie, ruim 12.600 handtekeningen uit de gehele provincie Groningen aan Statenlid Harm Nieboer van de Boer Burger Beweging. Deze handtekeningen symboliseren de hoeveelheid steunbetuigers voor het weer publiek maken van onze energie. Voorafgaande aan deze overhandiging gingen SP’ers huis aan huis in Bedum, om meer steun te vergaren voor de oprichting van een Provinciaal Energiebedrijf en in gesprek te gaan over de zorgen die mensen hebben over de oplopende kosten. 

Lees verder
17 mei 2023

GEEN GEBAKKEN LUCHT, DADEN VOOR GRONINGEN NU!

Foto: SP

Begin juni debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie en de kabinetsreactie daarop. De Groninger Bodem Beweging, Chris Garrit en Sandra Beckerman vinden de huidige kabinetsreactie onvoldoende. Daarom organiseren ze aanstaande vrijdag om 11.00 bij het Martinikerkhof in Groningen een actie onder de leus ‘Geen gebakken lucht, daden voor Groningen nu!’.
 
De organisatoren vinden dat de huidige kabinetsreactie nog geen oplossing biedt voor juist de zwaarst getroffen inwoners en hun dorpen en wijken. Zij dreigen vast te blijven zitten in het huidige bureaucratische systeem. Ook zijn de organisatoren boos over de mogelijkheid dat de gaswinning nog langer door dreigt te gaan. Bovendien is de financiering van de kabinetsplannen te vaag en onzeker.
 
Vrijdag zullen de initiatiefnemers gedupeerden oproepen om begin juni mee te gaan naar het Kamerdebat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie en de kabinetsreactie daarop. De initiatiefnemers regelen hiervoor bussen tussen Groningen en Den Haag. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via www.respectvoorgroningen.nl. Op dit moment zijn de exacte data voor het Kamerdebat nog niet bekend.
 
Volgens de organisatoren mogen gedupeerde Groningers en Drenten niet opnieuw gepaaid worden met gebakken lucht.
Geen luchtkastelen maar onze toekomst terug!
Het is nu of nooit. Met elkaar wil Respect voor Groningen de druk opvoeren op het kabinet en de Tweede Kamer.

Lees verder
12 mei 2023

Gaskraan dit jaar dicht!

Dat zei Agnes Bakker van de SP over het advies wat van de regio aan de staatsecretaris meegegeven moet worden.

Lees verder
6 mei 2023

Pekelder SP raadslid Mans Siegers genomineerd voor de taalheldenprijs 2023.

Foto: gemeente pekela

Mans Siegers zet zich al sinds 2016 in als vrijwilliger voor het taalhuis in Pekela.

Lees verder
24 april 2023

SP blijft strijden voor de belangen van alle inwoners.

''Wij zullen als SP altijd blijven strijden voor de belangen van alle inwoners.'' Dat zei Agnes Bakker op 17 april tijdens het debat naar aanleiding van het verslag van de informateur.

Lees verder
18 april 2023

Sp wil negatief advies opslag perslucht in zoutcavernes.

Foto: SP

De SP-fractie wil dat de provincie negatief moet adviseren over de plannen om perslucht op te slaan in de zoutcavernes van Zuidwending zolang de schade afhandeling en de aansprakelijkheid niet goed geregeld zijn. Verder wil de SP dat de inspraak goed geregeld is en de provincie eerst naar de zorgen luistert van Pekela en Veendam. Zij wil dat publieke belangen bij dit soort energieprojecten beter geborgd is. De SP heeft om die reden schriftelijke vragen ingediend.

Lees verder

Pagina's