h

Teken de petitie: Wees geen Kniepert!

10 januari 2016

Teken de petitie: Wees geen Kniepert!

Een breed platform van Groningse politieke partijen en maatschappelijke organisaties lanceren aankomende donderdag een petitie om de waardevermeerderingsregeling te behouden. Via een ludieke digitale nieuwjaarskaart kunnen mensen de petitie ondertekenen en minister Kamp en de politieke partijen in de Tweede Kamer oproepen om geen kniepert te zijn en de regeling niet af te schaffen.

De minister wil af van de regeling waarmee slachtoffers van aardbevingsschade aanspraak kunnen maken op compensatie.

Volgens de verschillende partijen is de regeling juist onmisbaar om huizen in Groningen energiezuiniger te maken en om de slachtoffers te compenseren. SP-fractievoorzitter en initiatiefneemster Sandra Beckerman:

"Deze regeling voor mensen met schade aan hun huis is geen luxe, maar een compensatie voor veel leed. De regeling is hard nodig omdat het huizen energiezuiniger maakt en energiebesparing is hard nodig om de gaskraan verder dicht te draaien. Stopzetten van de regeling toont wat ons betreft weinig ruimhartigheid en is ook nog eens oliedom."

De petitie wordt gesteund door onder andere de Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, Groninger van het Jaar finaliste Annemarie Heite, de SP, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden. Een kniepert is een traditioneel streekkoekje dat rond nieuwjaar wordt gegeten, maar ook een uitdrukking voor een gierigaard.

Jelle van der Knoop, voorzitter van de Groninger Bodem Beweging:

“Aan de argumenten voor de waardevermeerderingsregeling is niets veranderd. Waarom dan stoppen? Aan de Dialoogtafel, waar EZ ook aan zat, zijn er heldere afspraken gemaakt over continuering van de regeling. Minister Kamp acht zich hier niet aan gebonden. 'Herstel van vertrouwen', een wassen neus!”

Tijdens de demonstratieve fakkeltocht 'Gas Terug' op 15 januari zullen de organisaties ook papieren nieuwjaarskaarten verspreiden en daarmee handtekeningen ophalen. Via de website www.weesgeenkniepert.nl kan de digitale kaart worden ondertekend en worden gedownload.

U bent hier