h

Samen spelen, eerlijk delen, anderen helpen

7 juli 2016

Samen spelen, eerlijk delen, anderen helpen

Lees hier de maidenspeech van ons nieuwe Statenlid, Marieke Bootsma:

Wij zijn Statenleden, gekozen door het Groninger volk. En dat ik hier mag staan namens die Groninger bevolking maakt me trots. Ik doe dit voor hen. Om voor hen de wereld wat mooier te maken.

 

Ik geloof oprecht dat dat alleen kan gebeuren wanneer we dat samen met de bevolking doen. Wij dienen te luisteren naar wat er onder de bevolking leeft. En wij dienen te handelen naar hun wensen, natuurlijk binnen de gestelde kaders.

Ik kom uit het onderwijs, het basisonderwijs. Het woord basis zegt veel. Wij leren de kinderen de basis van rekenen en taal, aardrijkskunde en geschiedenis, maar ook brengen we de kinderen omgangsvormen bij. Hoe leef je met elkaar in de samenleving, hoe ga je met elkaar en elkaars spullen om.

Vanaf de kleuterleeftijd leren we ze: samen spelen, eerlijk delen, anderen helpen en ga zo maar door. Gedurende de basisschoolleeftijd leren kinderen de beginselen van een samenleving.

Waar het daarna mis gaat, is mij een raadsel.

Ik ben van mening dat een samenleving hoort te berusten op deze basisbeginselen.

Wanneer ik deze beginselen vertaal naar het onzalige plan een windmolenpark van 150 MW te plaatsen in De Drentse Monden en Oostermoer, komt er weinig van terecht.

  • Samen spelen, lees windenergie mogelijk maken met draagvlak van de inwoners,
  • Eerlijk delen, lees eerlijke verdeling van lasten en lusten
  • Anderen helpen, lees luisteren naar de initiatieven van inwoners en doe er iets mee

Dit vertegenwoordigt ook het standpunt van SP. Laten we zorgen dat we de energietransitie door laten gaan, maar dan met draagvlak van de Groninger bevolking en daar waar lusten en lasten eerlijk gedeeld worden.

U bent hier