h

Provincie organiseert herstelhoorzitting op initiatief SP

23 augustus 2016

Provincie organiseert herstelhoorzitting op initiatief SP

Aanstaande woensdag organiseren de Provinciale Staten van Groningen een hoorzitting naar aanleiding van de aanhoudende klachten over de afhandeling van de schade ontstaan door de gaswinning. De SP nam in maart het initiatief tot de hoorzitting.

De bijeenkomst van Provinciale Staten moet inventariseren hoe de schadeafhandeling zo snel mogelijk verbeterd kan worden.

Initiatiefnemer Sandra Beckerman:

"Herstel van gebouwen is essentieel voor herstel van vertrouwen. De schadeafhandeling gaat te vaak nog niet snel en goed genoeg. Er zijn nog steeds veel klachten over de communicatie door de NAM, over schadetaxaties, over een zeer lange schadeafhandelingstermijn en over de afhandeling van complexe zaken. Dat moet anders. We moeten alles op alles zetten om dat te veranderen"

Woensdag worden bewoners en organisaties gehoord, waaronder de Groninger Bodem Beweging, de Werkgroep HOO Onderdendam en de Rijksuniversiteit Groningen. Een week later voelen de Staten NAM en de Nationaal Coördinator Groningen aan de tand over de gang van zaken rondom het schadeherstel.

Beckerman:

"Het is heel belangrijk dat eerst bewoners en hun organisaties aan het woord worden gelaten. Zij zijn direct slachtoffer van de trage en slechte gang van zaken. Daarnaast horen we graag de onafhankelijk raadsman, Klaassen, en voelen we het Centrum Veilig Wonen, de NAM en de Nationaal Coördinator Alders graag aan de tand. Op basis van de uitkomst van de hoorzitting kan en moet snel actie worden ondernomen om de schadeafhandeling te verbeteren."

U bent hier