h

Algemene beschouwingen, Eén Groningen, Groningen op eén.

3 juli 2019

Algemene beschouwingen, Eén Groningen, Groningen op eén.

Foto: SP

Vandaag zijn in het provinciehuis weer de Algemene beschouwingen,fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek had een felle  strijdbare woordvoering die je in de bijlage in zijn geheel kunt nalezen. De dag begon met een filmpje waarin de partijen een onderwerp aankaarten wat voor hen belangrijk is. Die van ons vind je hier:  https://provinciegroningen.sharefile.eu/d-4f6b5618f6064174  Ook heeft onze fractie 2 moties ingediend en meerdere andere moties mede ingediend.Een aantal fragmenten uit de woordvoering van Jan Hein:

". Alleen door die strijd, juridisch en maatschappelijk, kan er iets veranderen. Sommigen vinden strijd zo radicaal klinken. Maar hoe radicaal is het om op te komen voor bewoners van deze Provincie, voor rechtvaardigheid op het werk, op school, in buurten, dorpen en steden. Voorzitter, mijn fractie, wij zijn socialisten. Wij nemen geen genoegen met de wereld zoals die nu is. Wij accepteren niet dat Groningers de komende tientallen jaren onveiliger wonen dan andere Nederlanders. Wij accepteren niet dat omwonenden van windparken en zonneparken moeten wijken voor energiereuzen en windboeren. Wij accepteren niet dat een bedrijf in deze Provincie al veertig jaar lang kankerverwekkende stoffen in de omgeving uitspuwt. Wij accepteren niet dat gaswinning, maar ook zoutwinning, duizenden huizenbezitters en hele dorpsgemeenschappen in ellende stort. En wij accepteren het helemaal niet als dan de ellende niet wordt opgelost."

"Voorzitter een ander punt betreft de financiële situatie van de gemeenten in onze Provincie. Allemaal hebben die immers te lijden onder de Haagse vernielzucht van vorige kabinetten op de Jeugdzorg en de Wmo. Miljoenentekorten zijn aan de orde van de dag. Alle gemeenten hebben daar last van, maar met name de landelijk gelegen krimpgemeenten dreigen hierdoor onder toezicht van de Provincie te komen. Wij begrijpen dat sommige gemeenten keihard moeten gaan bezuinigen op de taken die zij hebben. Andere gemeenten hebben een Grieks boekhoudkundig trucje bedacht, door alvast de onvermijdelijke maar nog niet toegezegde compensatie vanuit het Rijk voor dit wanbeleid, in te boeken. Hoe gaat dit college hier de komende jaren mee om?"

"Er moet ook in de komende periode bij het maken van plannen meer gekeken worden naar de invloed op inwoners. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde vorige week heel terecht dat “de inpassing van duurzame energie in de dagelijkse leefomgeving van burgers meer beleidsaandacht verdient”. In normale mensentaal: niet langer kan deze Provincie volgeplempt worden met wind- en zonneparken van astronomische proportie, zonder steun van de omwonenden. Niet de kapitalistische multinationals of de Chinese investeerders moeten centraal staan, maar de Groningers. Als niet ruim meer dan 80% van de direct omwonenden een plan steunt, moet dat plan van tafel. Wij zullen daar de komende jaren voor blijven strijden." 

" Groningen moet strijden. Waar het geld in het algemeen en het gasgeld in het bijzonder in Den Haag nog steeds tegen de plinten op klotst, waar 4,5 miljard uit Groningen naar de Betuwelijn ging, 406 miljoen naar de Zuidas in Amsterdam, 370 miljoen naar de Noord-Zuidlijn en 450 miljoen naar andere infrastructuur in de Randstad, is een miljard voor het NPG een fooi. Is het niet aanleggen van de Lelylijn geen optie. Is elke gaswinning ongewenst en is een andere norm voor veiligheid in Groningen onacceptabel. Wij moeten als Staten in Groningen goed voor onze inwoners zorgen en met alle inwoners strijden voor wat normaal hoort te zijn."

"Voorzitter, Wij zijn socialisten en vormen een bescheiden groep in dit breed geschakeerd gezelschap. Maar we zijn allemaal Groningers. Wij komen op voor Groningers in de verdrukking. Iedereen die dat ook wil roep ik op  de daad bij het woord te voegen en met ons mee te strijden. Zoals Sandra Beckerman het gisteren in de krant zei: “Doe mee. Één eisenpakket, één massaal protest, één Groningen, Groningen op één. Fré Meis zei het goed: wij vragen niet, wij eisen”

( Voor het complete verhaal en de door de SP ingediende moties, zie de bijlage)

U bent hier