h

SP-Statenfractie blij met steun opzetten Provinciaal Energiebedrijf

31 mei 2023

SP-Statenfractie blij met steun opzetten Provinciaal Energiebedrijf

Foto: SP

Op vrijdagavond 19 mei overhandigde Agnes Bakker, fractievoorzitter SP Statenfractie, ruim 12.600 handtekeningen uit de gehele provincie Groningen aan Statenlid Harm Nieboer van de Boer Burger Beweging. Deze handtekeningen symboliseren de hoeveelheid steunbetuigers voor het weer publiek maken van onze energie. Voorafgaande aan deze overhandiging gingen SP’ers huis aan huis in Bedum, om meer steun te vergaren voor de oprichting van een Provinciaal Energiebedrijf en in gesprek te gaan over de zorgen die mensen hebben over de oplopende kosten. 

Harm Nieboer, zelf ook voorstander van betaalbare energie met meer regie vanuit de overheid, tekende zelf tijdens de bijeenkomst ook de volkspetitie van de SP, om de energievoorziening weer in eigen handen te nemen. Daarnaast sprak Harm zijn steun namens de BBB uit om uiteindelijk tot een Provinciaal Energiebedrijf te komen. 

De SP blijft zich inzetten om meer steun te vergaren voor de oprichting van een Provinciaal Energiebedrijf. Zij presenteerde hier in Bedum haar vijf-stappenplan voor. 

Agnes Bakker benadrukt: "De groeiende steun voor een provinciaal energiebedrijf toont aan dat het tijd is om commerciële energiebedrijven terzijde te schuiven. Het is onze missie om de focus te verleggen van winst voor bedrijven naar lagere energiekosten voor mensen."

Momenteel wordt er in de provincie Groningen, naar aanleiding van een aangenomen SP-motie, onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een provinciaal energiebedrijf.

De gemeente Groningen is al geruime tijd bezig met het initiatief om de energievoorziening in eigen handen te nemen. Ook in andere plaatsen, zoals Zutphen en Noord-Holland, heeft de SP initiatieven genomen om duurzame energie toegankelijk te maken voor iedereen, onder andere door zonnepanelen op alle daken te plaatsen. Op deze manier neemt de SP het voortouw om de energiekosten drastisch te verlagen in plaats van miljarden aan commerciële energiebedrijven over te maken.

Tot op heden is de volkspetitie van de SP voor lagere energiekosten en de nationalisering van de energievoorziening bijna 140.000 keer ondertekend. Mensen die dit initiatief steunen, worden opgeroepen de petitie te ondertekenen op sp.nl/volkspetitie.

Reactie toevoegen

U bent hier