h

SP zeer kritisch op NedMag

13 november 2023

SP zeer kritisch op NedMag

Foto: Sander Koning/ANP

De afgelopen weken heeft het bedrijf NedMag nogal stof laten opwaaien in onze provincie; Uit onderzoek is gebleken dat NedMag, mede door een verouderde vergunning die niet meer aan de regelgeving van deze tijd voldoet, ongelimiteerd schadelijke stoffen loost in de Eems via de zogeheten ''Smeerpijp''.
Deze schadelijke stoffen, zoals kwik en calcium, tasten de leefomgeving aan van mens, dier en natuur en vormen tevens een bedreiging van ons UNESCO werelderfgoed.
De SP-fractie riep, samen met een aantal andere partijen, het college op om een duidelijke stelling in te nemen en aan het Rijk te laten weten dat er een stop gezet moet worden op de nieuwe ontwikkelingen van NedMag, zolang de zaken niet op orde zijn.

Onze ingediende motie is niet aangenomen, maar de Provincie gaat wél een breder onderzoek starten naar de lozingen via de VKA-pijp (smeerpijp). Tevens heeft NedMag tot april 2024 om een eind te maken aan de hoge loodconcentratie die de lucht in worden geloosd op straffe van een dwangsom van 2 miljoen euro.

Wat de SP betreft zijn dit nog maar beginstappen. Want het baat ons zorgen dat het college, maar ook een gedeelte van de Staten denkt dat het in gesprek blijven met een bedrijf zonder moreel kompas tot iets gaat leiden. Wij zouden graag zien dat de provincie echt naast haar inwoners gaat staan in plaats van een bedrijf zoals NedMag die al jarenlang winst boven mensen zet de hand boven het hoofd te houden.

''Het is geen nieuws dat wij als SP vinden dat de zoutwinning moet stoppen in onze provincie. Naast alle ellende die veroorzaakt is door gaswinning, zien we ook dat bewoners veel zorgen hebben over de bodemdaling, grondwaterpeildaling en de schade die veroorzaakt wordt door zoutwinning. En nu heeft NedMag ook nog een groot aandeel in de vervuiling van ons Unesco Wereld Erfgoed en de omgeving van mens, dier en natuur. Wat ons betreft is de tijd van NedMag meer dan op en wordt het tijd om op te zouten.''

Agnes Bakker, Fractievoorzitter SP Statenfractie

In de media:

DVHN

Vind de ingediende motie in de bijlage.

Reactie toevoegen

U bent hier