h

Groningen een no go zone voor kerncentrales!

20 maart 2024

Groningen een no go zone voor kerncentrales!

Foto: Vladimír Sládek / Pexels

Naar aanleiding van een recente uitspraak van de BBB over een kerncentrale in de provincie, benadrukt de SP dat er absoluut geen plaats is voor kerncentrales op Groningse bodem. De SP wil dat het zo snel mogelijk besproken wordt in provinciale staten zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.

Fenna Feenstra, statenlid voor de SP: "Als het aan de SP ligt laten we het niet toe dat Groningen opnieuw het toneel wordt van onveilige energie-experimenten. We hebben al te veel geleden door de gevolgen van gaswinning, en we zullen niet toestaan dat onze provincie wordt blootgesteld aan de risico's van kernenergie".

Dit standpunt heeft de partij niet alleen al sinds 1972, maar onze provincie en haar bewoners voelen ook nog steeds de nasleep van de aardbevingen door gaswinning die nog vele jaren kunnen aanhouden. Veel Groningers zitten nog steeds in onzekerheid wat betreft hun huis.

"Terwijl sommige partijen roekeloos kernenergie als een oplossing voorstellen, negeren ze het afvalprobleem, de veiligheid en de gevolgen voor duizenden jaren in de toekomst. Dit is politiek opportunisme ten koste van onze veiligheid en het milieu," benadrukt Feenstra.

"De gaskraan is nog niet dicht of we staan alweer voor in de rij om ons op te offeren, de BBB en VVD vergeten het belangrijkste. Dit is niet in het belang van alle Groningers. Het is mogelijk in het belang van boeren die geen zonnepanelen op boerenland willen, of de kernwapenindustrie die de bijproducten van kernenergie goed kan gebruiken. Maar het is niet in belang van Groningers. Het is duur, het lost nu niets op en het is voor duizenden jaren onveilig. Bovendien lost het de hoge energierekening niet op. Pleiten voor kernenergie is een excuus om niet provinciaal huizen te isoleren. Wij vinden het onbestaanbaar dat Groningers wederom hun veiligheid wordt opgeofferd.”

De SP gaat het niet alleen om het aardbevingsgebied. Wat hen betreft is heel Groningen een 'no go'-zone voor kerncentrales, nu en in de toekomst.

Luister ook naar het radiofragment van Sandra Beckerman in debat over geen kerncentrale in Groningen.

Ook tegen een kerncentrale in Groningen? Laat het weten.

Reactie toevoegen

U bent hier