h

Eerst oplossen, dan perspectief!

24 april 2024

Eerst oplossen, dan perspectief!

Foto: SP

De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn nog steeds dagelijks zichtbaar en voelbaar in onze regio. Daarom heeft de SP-statenfractie vorige week opnieuw de aandacht hierop gericht door een agendering.

Agnes Bakker hield een krachtig pleidooi voor een veel actievere rol van de provincie bij het aanpakken van de gevolgen van de gaswinning (schade en herstel). Bakker betoogde dat de huidige aandacht voornamelijk gericht is op bureaucratische procedures met betrekking tot financiële compensatie en op de toekomst, terwijl de echte noodzaak ligt bij het oplossen van de veelal schrijnende problemen waarmee gedupeerden dagelijks geconfronteerd worden.

“Laten we van planbare zorg overgaan op spoedeisende hulp.” Zei ze tijdens haar bijdrage.

“We zien als fractie op dit moment vooral veel bestuurlijke over de Nij Begun gelden, terwijl wij vinden dat er vooral veel bestuurlijke drukte moet zijn voor het oplossen van de problemen waar gedupeerden elke dag tegenaan lopen. Ze zitten nu in nood en zijn daardoor amper in staat om iets van perspectief te voelen over de toekomst.’’ benadrukte Bakker in haar pleidooi. “Wij zouden graag zien dat de provincie een regierol pakt om deze problemen voor gedupeerden gewoon op te lossen en daarna aan de achterkant maar uit te vechten wie waar verantwoordelijk voor is.”

Bekijk agnes haar bijdrage:

Ondanks dat de andere fracties wat sceptisch waren, heeft de gedeputeerde gelukkig gehoor gegeven aan het betoog.

https://dvhn.nl/groningen/Aardbevingsregio-wil-meer-regie-29006558.html

Tevens werd er een motie ingediend in de Eerste Kamer door de BBB, waarbij de SP-fractie van de Eerste Kamer zich aansloot.

https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/36441_h_motie_van_langen_visbeek

De motie roept op om de regie bij versterking en schadeafhandeling bij de Groningse gemeentes en de provincie te leggen om het proces te versnellen.

Reactie toevoegen

U bent hier