h

Algemene beschouwingen 2024

11 juli 2024

Algemene beschouwingen 2024

Foto: SP

Tijdens de Provinciale Staten van woensdag 10 juli blikte fractievoorzitter Agnes Bakker terug op afgelopen jaar en keek vooruit naar de toekomst in haar betoog.
“Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer”. Deze woorden uit een liedje van Spinvis spookten het afgelopen jaar geregeld door mijn hoofd. Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer. Ik vroeg mij zelfs eens tijdens een commissie hardop af of ik naast de actieborden voor baas in eigen buik, ook de actiematerialen tegen kernenergie weer uit de kast moest gaan halen. Tussen die commissie en nu is er steeds meer veranderd in ons land, waarbij de woorden “Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer”, mij verontrusten maar ook zeer strijdbaar maken. Strijdbaar om ervoor te zorgen dat de geschiedenis gaat rijmen met de dingen die wij als SP van belang vinden.

Dit jaar werd er geschiedenis geschreven. Het jaar waarin na jarenlange strijd eindelijk werd besloten om te stoppen met het winnen van gas in het Groningenveld. Een bijzonder moment en iets om bij stil te staan. Onze gedeputeerde kondigde aan dat ze graag op 5 oktober een markeringsmoment wil organiseren van en door Groningers. In de commissie stelden meerdere partijen hier vragen over, ook onze fractie. De beantwoording van de gedeputeerde stelde ons gerust; dat het absoluut niet de bedoeling is dat het een feestje wordt, maar juist een moment van solidariteit. Gisteravond ontvingen we nog een brief van inwoners: “Venster naar de toekomst”. Hoe zij het moment dat ze voor zich zien op 5 oktober omschreven, verwarmde mijn hart. Zo is hoe het moet zijn, zodat we hoop, moed en kracht houden om door te blijven strijden. Want we zijn er nog lang niet.

Onlangs maakte de NCG bekent dat 1280 huishoudens voor de zoveelste keer langer moeten wachten op duidelijkheid of hun woning wel veilig is. Tevens krijgen wij veel signalen dat bewoners “flutrapportjes” van de NCG ontvangen, die vaak voor tot nog meer onzekerheid bij bewoners leiden.

Telkens komt de NCG haar afspraken niet na. Ze heeft nu zelfs maar besloten om niet eens meer een deadline te stellen wanneer mensen weten of hun huis veilig is; hun thuis! We hebben het hier niet over wanneer er een nieuwe bank wordt geleverd, maar over de veiligheid van mensen hun huis. De NCG verschuilt zich achter een ingenieursbureau waar ze een verschil van mening mee heeft en  ex-staatssecretaris Vijlbrief zegt dat die er niets aan kan doen omdat die niet de baas is van het NCG. Dit is toch niet te geloven! Als iedereen maar naar elkaar wijst, is niemand verantwoordelijk en uiteindelijk komen er voor gedupeerden geen echte oplossingen. De SP-fractie pleit daarom voor meer politieke regie en verantwoordelijkheid op de uitvoering. En heeft de volgende motie ingediend.

Meer regie en politieke verantwoordelijkheid  

Geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt altijd een keer. Ooit liep de SP-fractie weg uit een Statencommissie omdat de toenmalige ‘dialoogtafel Groningen’ alleen vertrouwelijk vergaderde en volksvertegenwoordigers buitenspel werden gezet. Nu is er een Regioberaad opgericht, waar dan wel een afvaardiging van volksvertegenwoordigers in zit, maar de bijeenkomsten zijn niet openbaar. Wij willen hierbij nogmaals aangeven dat openbaarheid van groot belang is en dat inwoners van onze provincie het recht hebben om deze bijeenkomsten te kunnen volgen. Het gaat tenslotte over hun toekomst.

Die toekomst, een Nij Begun, die nog lang niet gegarandeerd is. Want gaat dit kabinet wel echt koste wat kost alle middelen beschikbaar stellen die nodig zijn om Groningers werkelijk een Nij Begun te geven? De wet zoals die nu voorligt geeft nog te veel mogelijkheden om daar onderuit te kunnen. De SP zal in ieder geval net zo lang blijven strijden tot dat Groningers, die altijd gelijk hadden, alles krijgen waar ze recht op hebben.

Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer. Laten we de geschiedenis van alle ellende met de gaswinning, waar we nog middenin zitten, niet vervolgen met nog meer ellende door zoutwinning in onze provincie. Al vele jaren pleit de SP in de gemeenteraden, in de tweede kamer en hier in de Staten om te stoppen met het winnen van zout. Dat zorgt voor bodemdaling, schade aan huizen, schade aan de leefomgeving en ook schade aan mensen.

Nedmag is het afgelopen jaar vaak aan de orde geweest in de Staten door de berichten over overschrijdingen van lozingen en uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. Wat ons betreft mag dit bedrijf opzouten! Om deze woorden kracht bij te zetten organiseren we als SP aankomende zaterdag een Protestmars. Wij roepen u allen op om mee te lopen in deze mars. We vertrekken om 13 uur bij de kringloopwinkel aan de spoorweg 10 in Veendam.

Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer. Vorige week ging onze fractie, terwijl de meeste van jullie op een snoepreisje naar Den Haag waren, in de kerk van Borgsweer in gesprek met bewoners. Bewoners die geconfronteerd worden met allerlei plannen in hun achtertuin en niet het gevoel hebben daar echte zeggenschap over te hebben. Voorzitter ik twijfelde even of ik in Oudeschip was, want ik ervoer dezelfde woede, frustratie en onmacht bij de inwoners van Borgsweer en omgeving. Vooral rondom het verdwijnen van hun “bosje”.

Toen ik terugreed moest ik denken aan een zeer inspirerende spreker op het Blikopenerfestival hier in de stad; Massin Hutak een rapper en schrijver, die onder andere de “school voor strijders” oprichtte. Op het festival schudde hij de zaal wakker met een verhaal van participatie naar partnercipatie.

Dus voorzitter laten we breken met de informatie en ophaalsessies en kiezen voor echte samenwerking met inwoners. Laten we fundamentele gelijkwaardigheid organiseren. Samen komen tot gedragen oplossingen. Zo kunnen we bij Borgsweer uitzoeken hoe het “bosje” toch kan blijven. Partnercipatie in plaats van participatie. Dan pas krijgt de term leefbaarheid echt betekenis.

De volgende twee moties zijn hierop ingediend.
Van participatie naar partnercipatie
Luister naar inwoners en behoud het bos bij Borgsweer  

Geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt altijd een keer. Mijn fractie ziet graag dat de toekomst rijmt met de kernwaarden van onze partij, rijmt met menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Als SP zetten wij ons keer op keer in voor de waardigheid van ieder mens – en bestrijden daarbij de egoïstische mentaliteit van ‘ieder voor zich’. Wij komen in actie voor de gelijkwaardigheid van mensen – en verzetten ons tegen alle discriminatie en onderdrukking. Wij organiseren altijd solidariteit – en accepteren niet dat de belangen van het kapitaal belangrijker zijn dan de mensen. Dit hebben we het afgelopen jaar ook als Statenfractie gedaan en inwoners kunnen er komend jaar weer op vertrouwen dat wij, als echte straatvechters, zij aan zij samen met hen blijven strijden voor hun toekomst, net zo lang tot we geschiedenis schijven, die rijmt met echte toekomstperspectief.

bekijk Agnes haar betoog hieronder:

Reactie toevoegen

U bent hier