h

Breek met Neoliberale dogma’s en stel de werkende klasse voorop!

4 juli 2024

Breek met Neoliberale dogma’s en stel de werkende klasse voorop!

Tijdens haar bijdrage op 19 juni tijdens de Statencommissie heeft Fenna Feenstra van de SP de huidige economische visie bekritiseerd, die volgens haar onvoldoende ingaat op de urgente sociale problemen en uitdagingen voor de toekomst. Fenna benadrukt dat hoewel er gesproken wordt over meer groene banen, de visie tekortschiet als het gaat om sociale achterstand en beter betaalde banen.

Feenstra: “De visie blijft hangen in het achterhaalde concept van de trickle-down-economics, dat niet werkt.”

De SP mist in de analyse bijvoorbeeld waarom inwoners van Eemsdelta, met zijn industrie en scheepswerven waar de provincie zo trots op is, zoveel achterstand hebben in welvaart en onderaan bungelen in de lijstjes. “Op sommige scheepswerven werkt men met een flexibele schil van 80%, vaak via buitenlandse onderaannemers en uitzendbureaus. Dit type verdienvermogen levert geen beter betaalde banen en betere arbeidsvoorwaarden op, en dit helpt de brede welvaart niet.” zei Fenna

Een ander zorgwekkend punt dat Feenstra aankaart, is de stijging van het aantal schijnzelfstandigen die in financiële problemen komen bij ziekte of werkverlies. Volgens Feenstra worden de kosten en risico’s van deze onzekere banen met flexcontracten afgewenteld op de maatschappij, wat de algemene welvaart verlaagt.
“Dit type verdienvermogen levert geen beter betaalde banen en arbeidsvoorwaarden op.”

Feenstra benadrukt dat er een verandering nodig is in het economische systeem: “Er is een tegengesteld belang tussen winst voor bedrijven en goed betaald werk voor werknemers.

Fenna pleit voor een visie die een aantrekkelijk klimaat biedt in Groningen voor de werkende klasse. “Met fatsoenlijk werk en goede arbeidsvoorwaarden. Het zijn tenslotte de werknemers die de welvaart produceren.”

Bedrijven moeten eerlijk belonen volgens cao's of WA1, een goede verhouding tussen de laagste en de hoogste salarissen handhaven, geen exorbitante bonussen geven, niet discrimineren, vakbonden toelaten, vaste contracten als norm hanteren en betrokkenheid tonen met de regio.

Feenstra kondigde aan dat de SP denkt aan een motie of amendement om deze aspecten toe te voegen aan de voorwaarden voor het steunen of aantrekken van bedrijven. “Dat is pas een interessant vestigingsklimaat voor werknemers hier,” aldus Feenstra. Ze wijst er ook op dat de versterkingsproblematiek, die de toekomst van zowel bedrijven als inwoners belemmert, volledig genegeerd wordt in de huidige visie.

Daarnaast roept Feenstra op tot een duidelijke strategie voor het voorkomen en bestrijden van uitbuiting, met name van buitenlandse werknemers, en vraagt ze om regie vanuit de provincie voor tijdige om- en bijscholing in plaats van pas na sluiting van fabrieken. Ook benadrukt ze het belang van een bredere analyse van inkomens, met specifieke aandacht voor lage inkomens.

Feenstra sluit af met een duidelijke oproep: “De werkende klasse moet een goed inkomen hebben met goede arbeidsvoorwaarden en voorzieningen dichtbij. We moeten breken met neoliberale dogma's zoals trickle-down en de belangen van de werkende klasse weer vooropstellen. Dat is pas echt een visie.”

Reactie toevoegen

U bent hier