h

Verhef je stem tegen de gaswinning

19 juni 2015

Verhef je stem tegen de gaswinning

Allemaal leuk en aardig wat minister Henk Kamp bedenkt aan beperkende maatregelen. Laat je niet inpakken. Hij moet beginnen bij de bron: de gaskraan.

Dit opiniestuk is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 19 juni 2015.

In de laatste week van deze maand maakt minister Henk Kamp (Economische Zaken) het kabinetsbesluit over de gaswinning 2015 in Groningen bekend.

Het kabinet beperkt zich tot een keuze tussen het vasthouden van het winningsplafond voor 2015 van 39,4 miljard kubieke meter of naar een niveau van 35 miljard kuub.

Wij blijven onverminderd pleiten voor een teruggang naar 27 miljard en daarna zo snel als het mogelijk is naar 12 miljard kubieke meter. De achterliggende reden van deze opstelling is simpel: als wij de veiligheid in het aardbevingsgebied in Groningen willen terugbrengen kan dat naar onze overtuiging maar op één manier, en dat is het probleem van alle ellende bij de bron aanpakken, dus de gaskraan moet verder dicht gedraaid worden.

Dat is de enige manierwaarop veiligheid én vertrouwen teruggebracht kunnen worden. Kost dit geld? Jazeker, deze teruggang in de winning plafonds kost deNAM(Shell en Exxon Mobil) en de Staat der Nederlanden op korte termijn veel geld. Maar het terugbrengen van de winsten van de NAM en de opbrengst van de aardgasbaten is een keuze.Voor de veiligheid van deGroningers moet deze keuze gemaakt worden.

Het is echt een kwestie van onwil van het kabinet. Dat moeten we doorbreken. Hoe doen we dat? Door, af en toe tot vervelens toe, de ellende die de gaswinning in Groningen veroorzaakt naar voren te brengen en wijzen op het feit dat de tot nu toe genomen maatregelen volstrekt onvoldoende zijn.

Onvoldoendeomdat demaatregelen die nu genomen zijn de gevolgen van de aardgaswinning aanpakken en niet de oorzaak. De hand moet aan de gaskraan.

En trap niet in de redenatie van minister Kamp dat hij de gaswinning al fors naar beneden brengt.

Dan begint hij bij het jaar 2013 waarin er 53,2 miljard kubieke meter gewonnen werd. Dat mensen dat een schandaal noemen, begrijp ik. In het jaar na de zware beving van Huizingewerd er 18,4 miljard kuub meer gewonnen als het gemiddelde van de voorgaande twintig jaren, 34,8 miljard kuub (1993-2012).

Vanaf het begin van ons aantreden als nieuw college van GS pleiten wij bij het kabinet enTweedeKamerleden voor het terug brengen van de winning van aardgas.

Met het snot voor de ogen omhet populair te zeggen. Maar, we kunnen het niet alleen! In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning werd al geconstateerd, voor het beïnvloeden van de beslissers is maatschappelijke druk nodig

Maatschappelijke druk die gegeven kan worden door bewoners, actiegroepen, koepelorganisaties, bedrijven, corporaties enzovoort. Hebben we dat dan nog niet gedaan

Ja, maar we moeten dat blijven volhouden, anders denken ze dat die Groningers ‘het wel goed vinden’ en berusten in hun lot.

Dat kan niet, dus Groningen, Laat van je horen! Klim in de pen, laat je stem horen en laten we er samen voor zorgen dat de gaswinning naar beneden gaat

Eelco Eikenaar (SP), gedeputeerde gaswinning van de provincie Groningen

U bent hier