h

Aanvullende motivatie bij stellingen van "Het kieskompas"

22 februari 2019

Aanvullende motivatie bij stellingen van "Het kieskompas"

Foto: SP

Toelichtingen bij stellingen van Het kiescompas 

(Groningen.kiescompas.nl/ site RTV Noord) 

 

De SP heeft de stellingen in de kieswijzer onderbouwd met de letterlijke tekst uit ons verkiezingsprogramma. Maar niet alle stellingen zijn qua onderwerp terug te vinden in ons verkiezingsprogramma.  

Voorwaarde van het kiescompas is wel dat de argumentatie letterlijk terug te vinden moet zijn, vandaar dat wij hieronder de betreffende stellingen en de motivatie op onze site zetten: 

 

Stelling: 

- Het afschieten van de wolf moet worden toegestaan. – : ( niet mee eens) 

  

De wolf is terecht een Europees beschermd dier en een verrijking van de Nederlandse fauna. 

Publieksrisico’s zijn nihil. Er zijn voldoende maatregelen toe te passen om economische schade door solitaire habitatzoekende wolven te voorkomen en te vergoeden. 

Afschot kan alleen in uiterste geval overwogen worden wanneer voor de mens door wolven toegebracht letsel dreigt. 

  

 

 

Stelling: 

Nieuwe woningen mogen alleen nog binnen dorps-en stadsgrenzen worden gebouwd en niet in het buitengebied ( mee eens) 

 

Het open landschap van Groningen is van grote waarde. Leegte, stilte en duisternis kenmerken het Groninger land. We moeten daarom altijd proberen om zoveel mogelijk binnen stads- en dorpsgrenzen te bouwen en zo weinig mogelijk midden in het landschap. Deze “ inbreiding” zorgt ook voor meer activiteit in de centra en daarmee tot een aantrekkelijk woonklimaat. 

 

Stelling: 
 

Groningen moet investeren in extra rijstroken voor provinciale wegen, ook al gaat dat ten koste van groen. ( niet mee eens) 

 

In Groningen zijn er afgezien van de N33 en de Ring Zuid geen wegen die verbreed hoeven te worden. Andere verbredingen zijn dus onnodig, duur en gaan ten koste van het landschap en de natuur. Wij zijn daar dus niet voor.  

 
 

Stelling: 

De n46 richting de eemshaven moet een vierbaansweg worden ( niet mee eens) 

 

De N46 voldoet op dit moment voor het verkeer dat daar gebruik van maakt. Met de (verdere) verdubbeling van de N33 is de Eemshaven al goed ontsloten: verkeer ten zuiden van Assen kan beter geen gebruik maken van de route via Groningen, ook om de ring Groningen te ontlasten. De N46 loopt bovendien door een prachtig gebied, zodat verdubbeling ten koste gaat van waardevolle natuur en een open landschap.  

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier