h

Sandra Beckerman: Ga vol voor ziekenhuiszorg

10 december 2014

Sandra Beckerman: Ga vol voor ziekenhuiszorg

De ziekenhuiszorg in Groningen staat onder druk. Lees hier de fractieblog van SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman waarin ze het provinciebestuur oproept haar beloftes na te komen ensamen met Groningers op te komen voor goede zorg voor iedereen.

Ik ben niet alleen in de politiek gegaan om het mogelijke te bereiken. Ik ben in de politiek gegaan om dat wat onmogelijk lijkt te bevechten.

Op dit moment lijkt het behouden van goede zorg voor iedereen vooral op het platteland en in het bijzonder in de krimpgebieden onmogelijk. De ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten gaan dicht en er komt één ziekenhuis in Scheemda voor terug.

Nu al zijn afdelingen van het Delfzicht gesloten en welke zorg er straks voor terug komt is nog steeds onduidelijk. Naar schatting verdwijnen met de fusie ruim 125 banen in de zorg. Zowel het verdwijnen van het ziekenhuis, als het verdwijnen van dit grote aantal banen is een harde klap voor Noordoost-Groningen.

Drovincie heeft geen directe taak als het gaat om zorg. Gelukkig lijkt er een meerderheid te zijn die er wel over wil gaan. CDA, GroenLinks, PvdA en VVD hebben ook in hun verkiezingsprogramma's voor 2011 - 2015 opgenomen dat de provincie moet inzetten op goede en bereikbare (ziekenhuis)zorg.

Ook het provinciebestuur voelt zich mede verantwoordelijk voor goede zorg dichtbij en voor werkgelegenheid. Het kiest er, ondanks dat ze geen formele taak heeft op dit gebied, voor om een lening van te verstrekken om de nieuwbouw van een ziekenhuis in Scheemda mede mogelijk te maken.

Ondanks dat in een meerderheid van de verkiezingsprogramma’s staat dat de huidige ziekenhuizen behouden moeten blijven én er in de hele provincie goede zorg moet zijn verdwijnt er toch een ziekenhuis. De provincie gaat er niet over. Maar de provincie kan wel veel meer doen dan ze nu doet.

De toekomst van de zorg en de ziekenhuiszorg is nu overgelaten aan zorgverzekeraars en banken. Vaak staat niet de noodzaak van de zorg en de kwaliteit centraal maar leiden financiële belangen.

De minister doet te weinig om goede zorg te behouden. De provincie zou veel harder duidelijk moeten maken dat goede zorg van groot belang is, ook voor de leefbaarheid en werkgelegenheid op het platteland.

Bij een demonstratie tegen het faillissement van ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum stond op een spandoek de tekst: `Dokkum keerpunt Elfstedentocht. Sionsberg keerpunt in de zorg´.

Er gaan steeds meer stemmen op dat een keerpunt in de zorg nodig is. Bijvoorbeeld de stemmen van het personeel van de Sionsberg die een omgekeerde staking startten. Zij besloten zonder salaris door te werken en het ziekenhuis open houden. Een geweldige actie! Ook de steun van het publiek is enorm. PVV, PvdA, CDA en SP steunen de acties van het personeel van de Sionsberg.

Ziekenhuis de Sionsberg werd in 2007 nog uitgeroepen tot beste ziekenhuis. Echter niet de kwaliteit van een ziekenhuis, maar de financiën en de steun van zorgverzekeraars en banken zijn leidend in het huidige systeem.

Inmiddels heeft het personeel een eigen plan gemaakt om het ziekenhuis te behouden en worden er weer gesprekken gevoerd.

Het failliet van de Sionsberg is volgens Dagblad van het Noorden-journalist Arend van Wijngaarden een voorbode. Door de wens van zorgverzekeraars om ziekenhuizen in te krimpen loopt ook Het Delfzicht, het Lucas en Refaja gevaar (DvhN van 2 december 2014).

De roep om een keerpunt komt niet alleen uit Dokkum. Emeritus hoogleraar interne geneeskunde en oncologie en voorzitter van het UMCU Geert Blijham schreef een opiniestuk in de Volkskrant met een oproep om kleine ziekenhuizen te behouden (Volkskrant, 24 november 2014).

Zijn conclusie: spreiding van gewone zorg is naast concentratie van bijzondere zorg essentieel voor kwaliteit. Blijham roept op tot een fusiestop en een verbod op verdere vorming van regiomaatschappen.

Ook minister Schippers heeft zich inmiddels voorzichtig uitgesproken tegen de hoeveelheid ziekenhuisfusies die momenteel plaatsvinden en stelde zelfs dat er veel wordt ´gefuseerd om te fuseren´ (FD 20 november 2014). Nu nog daden. Wij gaan er niet over. Maar we kunnen er vol voor gaan.

Nu verdwijnt er een ziekenhuis en komen er vage toezeggingen voor anderhalvelijnszorg voor terug.

Twee jaar geleden dienden wij als SP een motie in die een meerderheid van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD en CU haalde. Daarin staat dat met de verschillende partners rondom het ziekenhuis waarborgen in de ziekenhuis moeten worden ingebouwd voor de bevolking van Noordoost-Groningen, om de OZG en de zorgverzekeraar op te roepen op korte termijn, en voordat er verdere stappen zouden worden gezet met de fusie, met voorstellen te komen rondom anderhalvelijnszorg in Delfzijl en Winschoten en in de regio.

Twee jaar na dato zijn deze concrete voorstellen nog steeds vaag. Voor Delfzijl is er nauwelijks bekend welke zorg wordt behouden. Gedeputeerde staten, verzekeraars en OZG blijven stil over de toekomst van de zorg.

Ik roep daarom het provinciebestuur op:

  • Ga alsnog een plan maken voor welke zorg en zorgstructuur er waar in de provincie nodig is en betrek inwoners hierbij.
  • Ga met andere plattelands en krimpregio´s een pact sluiten en ga gezamenlijk veel harder pleiten bij de minister om zorg in alle regio’s te behouden.

U bent hier