h

Commissie Welzijn over gezinsdrama Tolbert

3 november 2005

Commissie Welzijn over gezinsdrama Tolbert

Op 2 november is er een extra commissie vergadering geweest naar aanleiding van de vreselijke gebeurtenissen in Tolbert.
Voor de commissie was het belangrijk om erachter te komen wat de rol van jeugdzorg hierin is geweest. Het enige wat duidelijk is geworden na drie uur vergaderen is, dat aan alle protocollen en regels is voldaan. Hier ging het echter niet om aan alle mogelijke protocollen en regels, maar om een adequate reactie van jeugdzorg, na een aantal meldingen van een verontruste vader. Helaas staat dit geval niet op zichzelf. Dat is wel gebleken tijdens de meldweek jeugdzorg, die op initiatief van de SP is gehouden, waar ruim 100 reacties binnen zijn gekomen. Ook toen al bleek dat de bureaucratie de overhand heeft en dat het aan communicatie ontbreekt.

Gedeputeerde Mulder vindt nog steeds dat bureau jeugdzorg geen verwijt kan worden gemaakt en dat ze op de goede weg zijn.
Het enige wat ontbreekt is nog meer geld, als dat er maar is kunnen problemen worden opgelost.
Als SP fractie geloven we daar niet meer in. Het kan niet alleen een kwestie zijn van geld, maar ook van een goede bedrijfsvoering. Eerst verantwoordelijke daarvoor is de directeur, dat is een verantwoordelijke baan, maar die moet je wel aan kunnen. Het is niet alleen dit incident, wij hebben al langer onze twijfels over het functioneren van de directeur. We moeten helaas constateren dat ze is gewogen en te licht is bevonden.
Er moet iemand komen die de boel weer op de rails krijgt. Anders zijn wij bang dat we blijven aanmodderen en we kunnen op het volgende incident.
Als Provincie zijn we verantwoordelijk, laten we die dan ook nemen. Pappen en nathouden heeft al te lang geduurd.
De andere fracties in de commissie vonden dat de SP fractie zich wil bemoeien met zaken die haar niet aangaan. Volstrekt belachelijk natuurlijk, wij zijn volksvertegenwoordigers en moeten ons hier zeker mee bemoeien, daarvoor zijn wij gekozen.

U bent hier