h

Verbouwing provinciehuis gaat 3 ton meer kosten

15 november 2005

Verbouwing provinciehuis gaat 3 ton meer kosten

De SP fractie van provinciale staten in Groningen, is zeer onaangenaam verast door het bericht dat de verbouwing van Martini Kerkhof 12 en de binnenplaats €310.000 meer gaat kosten.
In het bijzonder de overkapping was naar onze mening al een volstrekt overbodig prestige project, waar nut en noodzaak volstrekt niet van is aangetoond.

Nu dit alles ook nog eens met een zodanig groot bedrag wordt overschreden geeft maar weer eens aan hoe gemakkelijk overheden met gemeenschaps geld omgaan en dat in een tijd waar iedereen wordt gewezen op de zorgelijke financiële situatie van gemeenten en provincies.
Dit is dan volgens ons, ook niet aan de burger uit te leggen, als SP fractie roepen wij dan ook de andere fracties op in navolging van het CDA en de SP dit aan het College kenbaar te maken.
We hebben het er constant over, om als politiek weer het vertouwen van de burger terug te winnen, met dit soort miskleunen is dat bijna onmogelijk.

U bent hier