h

Glastuinbouw Eemsmond – het MER en alweer een onderzoek

24 januari 2006

Glastuinbouw Eemsmond – het MER en alweer een onderzoek

OUDESCHIP-Burgemeester Renkema van Eemsmond blijft erbij dat in de m.e.r. Glastuinbouw Eemshaven geen procedurefout is gemaakt. GS Groningen van hun kant zijn in de procedure afgegaan op het oordeel van B&W Eemsmond. “In de m.e.r.-procedure is de gemeente Eemsmond de deskundige”, zo verklaarde gedeputeerde Bleker na afloop van de hoorzitting van afgelopen woensdag.

Woensdag 18 januari 2006 is op instigatie van GS van Groningen en B&W Eemsmond een informatieve bijeenkomst gehouden
Het was een bijeenkomst waarbij niemand echt geïnformeerd raakte. Wel werd duidelijk dat er weer eens geld is uitgegeven aan een onderzoeksbureau en dat duidelijk is, dat het aantal werkzoekenden met ieder onderzoek daalt.

Bij de presentatie van de plannen, dus bij de publicatie van de startnotitie van de milieu-effectrapportage werd ons allemaal het wenkend perspectief van werkgelegenheid voor 1500-2000 mensen geboden. Tjonge, het kan niet op: 2000 mensen die er misschien wel werk konden krijgen!

In juni 2004 was er ook een informatieve avond in Ekamper. Toen vertelde de heer P. Vermeulen van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving aan het massaal toegestroomde publiek dat er werk zou zijn voor 1381 mensen! In de door hem verzorgde geïllustreerde versie van oktober 2004 staat nog altijd dit aantal: 1381.

Afgelopen woensdag was er een PowerPoint Presentatie van een rapport van dezelfde jubelstrekking, maar nu is er nog werk voor 1000 mensen. In twee jaar tijd een verlies van 1000 arbeidsplaatsen en dat terwijl er nog geen kas staat. Als deze onderzoekstrend zich voorzet, is er over twee jaar helemaal geen werk meer in de kassen in de Oostpolder.

Het desbetreffende onderzoek is gedaan door het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Marieke Berghuis uit Zuidwolde. Mevrouw Berghuis deed erg haar best om het tegenovergestelde te bewerkstelligen, maar feit is dat niemand echt antwoord kreeg op zijn of haar vragen. Bijvoorbeeld wat we er nu structureel mee opschieten wat werkgelegenheid betreft.

Toen gevraagd werd naar wat er met de akkerbouw in de Oostpolder moest gebeuren, of er wel aan de agrariërs werd gedacht en aan de arbeidsplaatsen in de akkerbouw en de toeleverende en verwerkende ketenbedrijven, antwoordde Berghuis tot verontwaardiging van de zaal dat het met de akkerbouw niet bepaald goed ging. Gedeputeerde Bleker haastte zich naar de microfoon om dit te corrigeren en vertelde dat met de desbetreffende agrariërs natuurlijk om de tafel gezeten zou gaan worden om hen te compenseren voor het verlies aan bouwgrond voor de kassenbouw.
In het MER staat een inrichtingsvariant die niemand in de startnotitie heeft gezien. De variant waarbij er een aaneengesloten blok glas komt met kassen tot acht (!) meter hoog, waarbij de Groote Tjariet moet worden omgelegd. Ook hierover zijn vragen gesteld. Het enige dat burgemeester Renkema hierop antwoordde was: “De verantwoording hiervoor staat in het MER”.

Duidelijk is dat niemand zich over deze variant een mening heeft kunnen vormen vanaf de fase van de startnotitie. Ook de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. in Utrecht niet. Hoe dit juridisch zit wordt uitgezocht.
Inmiddels zijn van het MER en het hoofdrapport een samenvatting verschenen. De samenvatting kunt u downloaden via de site van de gemeente Eemsmond.

U bent hier