h

SP statenfractie Groningen eist daad bij het woord: Einde chloortreinongelukken

11 januari 2006

SP statenfractie Groningen eist daad bij het woord: Einde chloortreinongelukken

Naar aanleiding van de berichten dat op maandagmorgen 9 januari een chloortrein is ontspoord op het terrein van Akzo Delfzijl heeft de SP fractie vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten.
Sinds er door de rijksoverheid en Akzo Nobel een overeenkomst is gesloten om de chloortransporten over spoor te beëindigen is er in verhoogde mate chloor per spoor vervoerd. Tevens dreigt er een voortduren van “niet reguliere chloortransporten” volgens de SP fractie.

Sinds een ongeval met twee chloortreinwagons bij Akzo Delfzijl januari 2000 zijn verschillende actiegroepen op initiatief van de SP actief geweest om het einde van de chloortreinen te bewerken. En met succes. In de zomer van 2002 werd onder maatschappelijke druk een akkoord gesloten om de chloortreinen te stoppen per 1 januari 2006. Akzo kwam later op die datum terug en pleitte voor een half jaar uitstel in verband met interne reorganisatie.
De SP fractie vindt het ronduit cynisch dat binnen 10 dagen na het verstrijken van de datum van stopzetting er weer een incident met chloortreinen plaats vindt.
Bijgevoegd: Vragen aan het college van gedeputeerden
Voor meer informatie:
Hennie Hemmes
Tel: 059761417 of 06 51309276 Zie ook: https://sp.nl/milieualarm/chloortrein.stm


.’

U bent hier