h

Provinciaal Accommodatie Fonds (PAF)

10 november 2006

Provinciaal Accommodatie Fonds (PAF)

Op initiatief van de SP en het CDA is er een nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen met een accommodatie in eigen beheer.
Vanaf 1 januari 2007 kunnen sportverenigingen met een accommodatie in eigen beheer terecht bij de provincie voor een renteloze lening voor huisvestingsproblemen.

Het gaat bijvoorbeeld om nieuwbouw, uitbreidingen, renovatie, aanpassingen en groot onderhoud. Met het PAF stelt de provincie sportverenigingen in staat betere opvang en faciliteiten te bieden aan hun sporters. Een dergelijke provinciale regeling is nieuw en uniek in Nederland.
Voor het fonds is € 500.000,- gereserveerd voor 2007 tot en met 2010. Hieruit kunnen leningen aangevraagd worden van maximaal € 50.000,-, met een aflossingsperiode van 10 jaar. Cofinanciering door de lokale overheid is een voorwaarde. Een sportvereniging komt alleen in aanmerking wanneer zij lid is van een bij het NOC*NSF aangesloten bond en waarvan de sportaccommodatie voor 1 januari 2006 is geprivatiseerd. Het kan ook om onderdelen van de accommodatie gaan, zoals kleed- en bestuurskamers, tioletvoorzieningen, clubgebouwen, kantines of bergingen. De aanvragen voor 2007 moeten voor 1 april 2007 binnen zijn

U bent hier