h

Provinciale Staten stemmen in met initiatief van SP en CDA

20 december 2006

Provinciale Staten stemmen in met initiatief van SP en CDA

Renteloze leningen voor sportaccommodaties

Vanaf 1 januari 2007 kunnen sportverenigingen met een accommodatie in eigen beheer terecht bij de provincie voor een renteloze lening voor huisvestingsvoorzieningen. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwbouw, uitbreidingen, renovatie, aanpassingen en groot onderhoud. Met de subsidieregeling Provinciaal Accommodatie Fonds (PAF) stelt de provincie sportverenigingen in staat betere opvang en faciliteiten te bieden aan hun sporters. Een dergelijke provinciale regeling is nieuw en uniek in Nederland.

De statenfracties van CDA en SP namen het initiatief voor deze subsidieregeling die woensdag in Provinciale Staten is goedgekeurd. Het beleid van de provincie richt zich al jaren op het stimuleren van sport en bewegen. De aanwezigheid van voldoende goede sportvoorzieningen is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Uit onderzoek in de provincie blijkt dat sportverenigingen met (onderdelen van) een sportaccommodatie in eigen beheer dit financieel gezien moeilijk in stand kunnen houden. Met het PAF biedt de provincie deze sportverenigingen ondersteuning.

Voor het fonds is € 500.000,- gereserveerd voor 2007 tot en met 2010. Hieruit kunnen leningen aangevraagd worden van maximaal € 50.000,-, met een aflossingsperiode van 10 jaar. Cofinanciering door de lokale overheid is een voorwaarde.

Een sportvereniging komt alleen in aanmerking wanneer zij lid is van een bij het NOC*NSF aangesloten bond, en waarvan de sportaccommodatie voor 1 januari 2006 is geprivatiseerd. Het kan ook om onderdelen van de accommodatie gaan, zoals kleed- en bestuurskamers, toiletvoorzieningen, clubgebouwen, kantines of bergingen. De aanvragen voor 2007 moeten voor 1 april 2007 binnen zijn.

U bent hier