h

Sport

4 maart 2016

SP pleit voor Prijs voor Sportvrijwilliger van het Jaar

De SP in heeft het initiatief genomen tot een prijs voor de Groningse Sportvrijwilliger van het Jaar. Met het jaarlijks uitreiken van de prijs door de Provincie willen we aandacht vragen voor de teruglopende ledenaantallen van sportverenigingen en het maatschappelijk belang van actieve sportvrijwilligers.

Lees verder
20 december 2006

Provinciale Staten stemmen in met initiatief van SP en CDA

Renteloze leningen voor sportaccommodaties

Lees verder
2 februari 2006

Provinciaal Sportaccommodatiefonds

De statenfracties van SP en CDA hebben het initiatief genomen om een provinciaal sportaccommodatiefonds in het leven te roepen. Met dit initiatief willen beide fracties een bijdrage leveren aan het in stand houden en versterken van sportaccommodaties in dorpen en steden. Bij het op te richten provinciaal sportaccommodatie fonds kunnen sportverenigingen een renteloze lening aanvragen om aanpassingen en vernieuwingen in accommodaties te realiseren.

Lees verder

U bent hier