h

Hoe sociaal is de woningbouw in Groningen?

28 november 2007

Hoe sociaal is de woningbouw in Groningen?

De SP wil uw mening horen over sociale woningbouw in de Provincie Groningen. Jaren lang hielden de provincie, gemeentes en de woningbouwcorporaties vol dat er in Groningen geen behoefte zou zijn aan nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Tevens werd gesteld dat het onmogelijk is om woningen te bouwen met een prijs van minder dan ca.1,5 ton. Volgens de SP worden er in de provincie Groningen echter juist veel te weinig sociale woningen gebouwd. Hoewel in de Blauwe stad honderden dure koopwoningen komen te staan worden in veel dorpen en kernen in de provincie al jaren geen sociale huur - en koopwoningen meer bijgebouwd. Wij willen uw verhaal horen.

Wat is uw woonplaats?:

1. In mijn woonplaats is behoefte aan (meer);
A. Daarvoor zouden we graag antwoord krijgen op de volgende vragen:
Starterswoningen
B. Eengezinswoningen
C. Seniorenwoningen
D. Anders, nl.;……………………………………………………………………

2. Vindt u dat in uw woonplaats deze woningen voldoende beschikbaar zijn
in de juiste prijsklasse?

3. Denkt u dat uw woonplaats meer inwoners zou houden of krijgen, door
het bouwen van woningen met een koopprijs van 100.000 tot 150.000
euro of huurwoningen onder de huursubsidiegrens?

Reacties kunt u opsturen naar:
provinciegroningen.sp.nl

of naar:
SP Statenfractie
Turfsingel 83
9712 KL Groningen

U bent hier