h

Teleurstelling: Komst megastal Buijs een voldongen feit

8 september 2015

Teleurstelling: Komst megastal Buijs een voldongen feit

De Statenfractie van de SP in Groningen begrijpt dat het college geen alternatieven heeft, maar is erg ongelukkig met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om de megastal Buijs alsnog toe te staan.

Omdat er hoge schadeclaims dreigen als de toezeggingen van eerdere gedeputeerden niet nagekomen worden, stelt Gedeputeerde Staten voor om de stal alsnog mogelijk te maken door de Omgevingsverordening aan te passen.

Statenlid Jan Hein Mastenbroek reageert teleurgesteld:

“Wij hadden gehoopt dat er ruimte was om de stal niet toe te staan. Uit een juridisch advies aan Gedeputeerde Staten blijkt echter dat de vorige gedeputeerde toezeggingen heeft gedaan waardoor er nu geen ruimte meer is om de stal niet te vergunnen. Zou de Provincie dat toch doen, dan kost dat volgens het advies miljoenen. Die miljoenen hebben wij niet, dus dat zou betekenen dat de Provincie zou moeten bezuinigen en dat geld niet uit kan geven aan andere dingen.”

Uit een rapport dat in opdracht van Provinciale Staten werd gemaakt, bleek enige tijd terug nog dat er mogelijk wel ruimte was om de stal niet te vergunnen. Ook in dat advies werd al aangegeven dat er dan wel een risico was dat er een (forse) schadevergoeding betaald moest worden. Nu blijkt dat dat om ruim meer dan een miljoen kan gaan. Dat wil de Provincie nu dus niet betalen.

Mastenbroek vindt dat de vorige colleges een kwalijke rol hebben gespeeld:

“Het is uit de beide adviezen wel duidelijk dat deze stallen er nooit hadden mogen komen. Zij zijn duidelijk in strijd met de regels in deze Provincie. Dat een voormalig gedeputeerde dan toch toezegt dat de stal er wel mag komen, is onbestaanbaar. Wij worden hiermee voor een voldongen feit gesteld.”

In het collegeakkoord hebben de collegepartijen, waaronder de SP, afgesproken de megastallen tegen te houden als dat juridisch en financieel mogelijk is. Door de toezeggingen is het niet meer mogelijk om zonder enorme claims de stal tegen te houden. Mastenbroek:

“Erg zuur voor de omwonenden en een flinke tegenvaller voor iedereen die zo hard gestreden heeft tegen deze stal.”

U bent hier