h

SP wil betere bescherming archeologisch erfgoed tegen aardbevingen

30 juni 2016

SP wil betere bescherming archeologisch erfgoed tegen aardbevingen

De SP wil, samen met de PvdA, dat het archeologisch erfgoed in Groningen beter beschermd wordt tegen aardbevingen. Volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is er niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van de gaswinning op het ondergrondse erfgoed.

Op initiatief van de twee partijen gaat provincie opkomen voor meer onderzoek en snelle actie om het erfgoed te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de gaswinning door de NAM.

SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman:

“Het mag niet gebeuren dat we ons Gronings erfgoed kapot laten maken door het pompen van gas. Juist het landschap en de duidelijke sporen van de geschiedenis daarin maken Groningen bijzonder. De wierden, de woonheuvels die de strijd tegen het water en de koppigheid van eerdere inwoners laten zien, zijn bijvoorbeeld onlosmakelijk onderdeel van het Hogeland. Dat erfgoed moet beschermd worden, nu en in de toekomst.

Het is schokkend dat volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed daar nog geen onderzoek naar is gedaan en er niets over is afgesproken. Er moet nu actie worden ondernomen om de schadelijke gevolgen te onderzoeken en afspraken te maken om het erfgoed te beschermen.”

Een motie van de SP en PvdA om als provincie op te komen voor het ondergronds erfgoed werd bij de algemene beschouwingen in de provinciale staten met een grote meerderheid aangenomen.

U bent hier