h

SP: Breng risico’s aardwarmte goed in kaart

14 juli 2017

SP: Breng risico’s aardwarmte goed in kaart

Gisteren publiceerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een rapport over geothermie, ook wel aardwarmte genoemd. Hierin uitte het SodM zorgen over mogelijke veiligheidsrisico’s van aardwarmte, zeker in aardbevingsgebieden. De SP in de Groninger Staten wil hier meer duidelijkheid over en vraagt het Provinciebestuur om de risico’s in kaart te brengen.

“Volgens het rapport worden de risico’s bij deze activiteiten vaak onderschat of genegeerd”, aldus SP-Statenlid Christiaan Serbanescu-Kele. Ook meldt het SodM dat er vaak beknibbeld wordt op materialen en op de scholing van personeel, wat de veiligheid niet ten goede komt. Daarnaast beveelt het Staatstoezicht aan om terughoudend te zijn met aardwarmte in aardbevingsgevoelige gebieden, zoals rondom het Groningerveld. Serbanescu-Kele: “Veiligheid staat wat de SP betreft altijd voorop. We moeten goed in kaart brengen wat de risico’s zijn en ingrijpen waar dat nodig is”.

De SP vraagt het Provinciebestuur om in te gaan op de zorgen die in het rapport worden geuit. Daarnaast willen ze weten welke acties er kunnen worden ondernomen om de veiligheid van Groningers te garanderen.

U bent hier