h

Bewoners Opwierde maken actieplannen met de SP

10 januari 2018

Bewoners Opwierde maken actieplannen met de SP

Foto: SP Groningen

Afgelopen dinsdagavond organiseerde de SP een bijeenkomst voor bewoners van Opwierde. De woonwijk in Appingedam moet versterkt en aardbevingsbestendig gemaakt worden. Bewoners kampen al maanden met onzekerheid, ontoereikende vergoedingen en niet nagekomen afspraken van corporatie Marenland, Centrum Veilig Wonen en de gemeente. Op een drukbezochte bijeenkomst maakten bewoners en de SP gezamenlijk actieplannen zodat bewoners beter gehoord worden en meer invloed krijgen.

SP-raadslid Harry Rozema:

“Bewoners moeten meer invloed en zeggenschap krijgen over de toekomst van hun eigen huis, straat en buurt. Nu stapelen de fouten zich op. Het is de hoogste tijd dat Marenland en het Centrum Veilig Wonen gaan luisteren en bewoners serieus gaan nemen.”

Volgens de bewoners en de socialisten mag het college van Burgemeester en Wethouders ook niet buiten schot blijven.

“De gemeente is hoofdverantwoordelijk voor de leefomstandigheden van haar inwoners, die zijn al geruime tijd erbarmelijk te noemen”,

aldus een boze en verontruste bewoner.

De bewoners en de SP werken aan een actietraject waarmee ze binnenkort Marenland, het Centrum Veilig Wonen en het college van B&W gaan confronteren. De bewoners hebben eisen opgesteld waarvan zij vinden dat Marenland, het Centrum Veilig Wonen en de gemeente zich moeten houden.

U bent hier