h

Het moet stoppen met het gerommel in de Groninger bodem.

14 november 2018

Het moet stoppen met het gerommel in de Groninger bodem.

Vandaag werd er tijdens de Statenvergadering gesproken over de zoutwinning.  SP Statenlid Henk Hensen over de zoutwinning en het gerommel in onze bodem:  "Tijdens de bespreking in de commissie bleek dat de gedeputeerde werkt aan een nieuwe visie op de ondergrond, die in deze periode voorbereid wordt, maar door de nieuwe Staten vastgesteld zal worden. Dan worden dus ook de keuzes gemaakt. Wel wordt nu al duidelijk wat de keuzes zijn. Waar het wat mijn fractie betreft dan vooral om gaat is dat we gaan werken aan een stopzetting van de zoutwinning.

De zoutwinning vertoont steeds meer sporen die we ook zien bij het gaswinningsdossier. Bedrijven die de winsten uit de Groninger bodem halen. Of het nu gas is of zout, de bedrijven NAM, Shell. Nedmag, Akzo willen hun winsten veilig stellen en traineren alles wat die winst in de weg staat.

Het moet stoppen met het gerommel in de Groninger bodem. Mensen zijn het zat om als speelbal van de multinationals te worden gebruikt. In woord en geschrift hebben de grote bedrijven alles “netjes” geregeld, maar als puntje bij paaltje komt, wordt je van kastje naar de muur gestuurd. “Tja de schade is niet het gevolg van de zoutwinning….” 

Schade moet geregeld worden. En het moet geregeld worden via 1 loket. Zoek aan de achterkant maar uit wie er moet betalen. Maar dat is niet genoeg.

De veroorzaker van schade moet gestopt worden. Uit diverse rapporten blijkt dat het winnen van gas en het winnen van zout niet veilig kan. En kan het niet veilig, dan kan het niet.

Maar om daar te komen waar wij willen zijn, zullen we gebruik moeten maken van de mogelijkheden die er zijn. Voor de zoutwinning is er nu een winningsplan. Maar voor de toekomst wordt de Provincie  gevraag om een visie op de ondergrond te geven. Dat is naar onze mening de kans om dit probleem te tackelen.

Wij als SP hebben ons standpunt al in genomen. Wij zeggen stop met zoutwinning, stop met gaswinning. Stop met het gerommel in onze bodem.

De nieuwe visie op de ondergrond is een goed moment voor alle partijen om hun standpunt te bepalen. Wij zijn duidelijk. De SP wil stoppen met alle gerommel in de bodem. Wie volgt?"

U bent hier