h

"De lijn Eikenaar"

13 maart 2019

"De lijn Eikenaar"

Foto: SP

 

Fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek tijdens de Statenvergadering vanmorgen:

"Voorzitter,
 
Vandaag bespreken we alsnog de brief van bestuurders en maatschappelijke organisaties van Groningen uit januari 2019. Een paar weken geleden kwam er iets tussen.
Sindsdien is er alweer heel erg veel gebeurd. Of eigenlijk ook weer niets. Gisteren hebben velen denk ik Pauw en Jinek gezien. Voor sommigen zullen de verhalen nieuw zijn geweest, vooral in de rest van Nederland. Nieuw waren de verhalen niet voor mensen die een beetje hebben opgelet in de afgelopen jaren. En nieuw waren ze naar ik aanneem voor niemand in deze zaal.

Voorzitter, met de brief uit januari is de druk op de minister om stappen te zetten en echt iets te gaan doen voor Groningen opgevoerd. Die druk is, samen met vernietigende uitspraken van de Raad van State, het enige dat kan helpen om Groningen en Groningers te laten krijgen wat ze nodig hebben en verdienen. Veel spindokters doen alsof het heel erg moeilijk is om vast te stellen wat Groningen nodig heeft. Dat is het niet: Groningen heeft heel erg veel geld nodig, om de rampzalige gevolgen van een uitzuigbeleid van vele decennia ongedaan te maken. Groningen heeft het niet nodig dat dat geld beheerd wordt door clubjes waar de NAM en de minister steeds aan de rem trekken. Provincie en gemeenten kunnen dat zelf wel goed besteden. De plannen liggen klaar. Groningen kan aan de slag, maar wordt nog dagelijks tegengewerkt.

Voorzitter, waar een minister met droge ogen beweert dat “als de inspectie mannetjes zijn geweest, je wel binnen een jaar wilt weten wat er moet gebeuren aan je huis en daarna toch ook wel wilt dat de aannemer komt” moet er nog steeds wel iets groots misgaan. De vraag van mijn fractie aan de gedeputeerde is dan ook simpel: klopt onze indruk dat de capaciteit bij het CVW is weggelopen doordat de minister steeds weer uitvluchten zocht om aan de slag te gaan? Klopt het dat het idiote circus rondom het computerspelletje van de NAM voor die vertraging heeft gezorgd en deelt u onze conclusie dat dit dus welbewuste strategie van die NAM is, die dus kennelijk nog een grote vinger in de pap heeft, of in ieder geval nog steeds een grote voorraad zand in de raderen strooit?

Voorzitter, gisteren was er ook het nodige te doen over onkunde en kinnesinne. Dat zal wel. Voor mijn fractie is het wel duidelijk dat iedereen die Noord gesproken heeft voor dat onderzoek, zijn eigen belangen heeft. Ik heb de afgelopen vier jaar vijf gedeputeerden gezien die zich volledig ingezet hebben voor hun taak. Als het gaat over de verdeeldheid op het gasdossier, is de constatering wel terecht. Waar wij begonnen zijn met een strijdend college dat zich afzette tegen het afbraakbeleid van Henk Kamp en zijn VVD PvdA kabinet, is een aantal partijen in Groningen gedraaid toen het nieuwe kabinet aantrad. Gedeputeerden, maar ook burgemeesters uit die hoek hebben sindsdien die felle toon tegengehouden. Wij zijn er trots op dat onze gedeputeerde Eelco Eikenaar daar niet in mee is gegaan. Hij heeft steeds maar een belang voor ogen gehad: het belang van de Groningers. Hij heeft dus niet ingestemd met de slechte voorstellen uit Den Haag, maar doorgeknokt tot het beter werd.

Voorzitter, de regio moet eensgezind zijn. Maar wel in de goede lijn: als bestuurders met Haagse belangen bereid zijn compromissen te sluiten ten koste van Groningers, als halve oplossingen als hosanna binnengehaald worden en als de zorgvuldig opgebouwde druk op de minister weer wordt losgelaten in ruil voor vage toezeggingen, die een paar maanden later al niets waard blijken te zijn, is Groningen nog verder van huis. Natuurlijk: de minister gebruikt die situatie kundig, door te blijven pappen, nathouden en uitstellen, maar het alternatief voor de voortzetting van de strijd is het incasseren van grote verliezen. Wat mijn fractie betreft is er dus de volle steun voor wat in deze Staten wel “de lijn Eikenaar” is genoemd."

U bent hier