h

Het NPG: Een doekje voor het bloeden in Groningen, een pleister op de opengereten wond die veroorzaakt is door de gaswinning.

7 oktober 2020

Het NPG: Een doekje voor het bloeden in Groningen, een pleister op de opengereten wond die veroorzaakt is door de gaswinning.

Foto: SP

SP Fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek: "Vandaag bespreken we opnieuw het NPG. Een doekje voor het bloeden in Groningen, een pleister op de opengereten wond die veroorzaakt is door de gaswinning. Jarenlang mooie woorden ten spijt, zijn de werkelijke problemen waar Groningen en Groningers mee leven nog steeds niet opgelost. De ruimhartige en robuuste versterking en schadeafhandeling zijn, zo staat het ronkend in het NPG, randvoorwaarden voor een succesvol NPG. Een Nationaal Programma dat een werkelijke plus moet zijn voor Groningen. Een genoegdoening voor de ellende, eens een voordeeltje om Groninger te zijn.

De Staten bespreken nu het “Thematische” deel van dat programma. Dat er zoiets is als dat, zegt al wel genoeg. Holle termen aaneengeregen tot een brei van vaagheid, die toch met name de usual suspects ten goede gaat komen, zonder dat een inwoner van Loppersum daar iets aan heeft. Eerder hebben we het al met de gedeputeerde gehad over het festival Let’s Gro. Vandaag gaat het over een nieuw station in Hoogezand en Scheemda en over waterstof hypes. Onvergelijkbare zaken op het eerste oog, maar allemaal projecten die ongegeneerd vreten uit de goedgevulde ruif van het NPG. In de commissie memoreerde ik al dat notabene Shell, via de New Energy Coalition, ook flink casht, als veroorzaker van de gasellende. De SP vindt dat onbestaanbaar!

De Staten stellen een kader vast en gaan vervolgens niet meer over de uitvoering. Maar wij willen dan wel kaders vaststellen waar wij op kunnen vertrouwen. Die voldoende concreet zijn en die voldoende doelgericht zijn. Het doel is het verhogen van de “brede welvaart” in Groningen. Al vaag genoeg op zich, maar goed. De brede welvaart voor Groningers moet wat ons betreft direct een impuls krijgen. Niet door miljoenen weg te geven aan bedrijven, die daar dan, al dan niet, Groningers voor in dienst nemen. Dat is veel te indirect. En bovendien: al die miljoenen voor die bedrijven leiden tot enorme winsten waar we niets meer van terug zien. Als je dus al geld wil besteden aan dat soort bedrijven, doe het dan als lening.

Wij investeren veel liever in echte projecten van echte inwoners die echt ten goede komen aan die inwoners. Wij stelden eerder al voor om die 1,15 miljard gewoon in het fonds Leefbaarheid van de Provincie te storten. Een fonds waar onder het vorige college nog echt geld in besteed werd en waar nu, met het oog op het NPG, fors op is bezuinigd. Wij zouden het alsnog waarderen als het deel van het geld waar de Provincie nu ronkende teksten over heeft gemaakt, in dat fonds Leefbaarheid zou komen. Op zichzelf is ook Toukomst, los van de veel te grote overhead en marketing uitgaven, best een goede pool van projecten, maar dat gaat om 8% van het geld. Hoe krijgen wij als Staten zicht op de rest? Wat staat er op stapel voor de overige 92%? Wat is er al beloofd aan Shell, de boeren, de watersotflobby en de rest? Hoeveel projecten van de plank zijn afgestoft om een miljard op te maken? En hoeveel is er uit reguliere budgetten bezuinigd, om dat nu weer op te vullen met NPG gelden?

*De door de SP ingediende motie en amendement kunt u in de bijlage vinden

 

U bent hier