h

SP fractie verbijsterd over terugtrekken aannemer Ring Zuid een dag na begrotingsbehandeling

13 november 2020

SP fractie verbijsterd over terugtrekken aannemer Ring Zuid een dag na begrotingsbehandeling

Foto: provinciegroningen / provinciegroningen

De SP-fractie is verbijsterd over het plotselinge terugtrekken van de aannemer van Ring Zuid. Meer in het bijzonder over het feit dat dit gebeurt nog geen dag nadat de provinciale begroting voor 2021 in PS is behandeld.

SP Statenlid Kees Frenay"In die begroting werd met geen woord gerept over de problemen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om toelichting gevraagd verwees gedeputeerde Gräper slechts naar de op 8 juli beschikbaar gestelde vertrouwelijke informatie (waarvan de SP geen kennis heeft genomen, omdat wij in het openbaar over dit soort belangrijke kwesties willen kunnen spreken). Tevens herhaalde mw Gräper dat de problemen bij Ring Zuid geen invloed zouden hebben op de provinciale begroting. Naar wat nu is gebleken is een akkoord tussen aannemer en opdrachtgever bij lange na nog niet in zicht. Hetgeen de door GS gedane beloftes over de impact op de provinciale financiën erg ongeloofwaardig maken."

De SP ervaart dit als misleiding van de statenleden en neemt dit ernstig op. De gezamenlijke oppositiepartijen hebben voor aanstaande woensdag een spoeddebat geagendeerd. De SP-fractie laat nu reeds weten dat zij weinig vertrouwen meer hebben in de verantwoordelijk gedeputeerde. 

U bent hier