h

Agnes Bakker "hoe verwoord je zoveel eindeloos durende ellende waar al jaren duizenden mensen te maken hebben met een falende overheid.?!"

13 januari 2022

Agnes Bakker "hoe verwoord je zoveel eindeloos durende ellende waar al jaren duizenden mensen te maken hebben met een falende overheid.?!"

Foto: respectvoorgroningen / respectvoorgroningen

Gisteren tijdens de Statenvergadering werd er gesproken over de verhoging van de gaswinning. SP Statenlid Agnes Bakker voerde het woord:

"Voorzitter ik heb lang moeten nadenken, en ben ook menigmaal opnieuw begonnen, wat ik hier vandaag wilde gaan zeggen. Want hoe verwoord je zoveel eindeloos durende ellende waar al jaren duizenden mensen te maken hebben met een falende overheid.

De afgelopen periode moesten gedupeerden weer vele extra klappen opvangen. Eerst een briefje naar de minister die niet in het voordeel van Groningers was, toen een zware beving in Garrelsweer, toen nog even vlak voor Kerst het feit dat Haagse trouw, Haags pluche oplevert en dan begint dit nieuwe jaar met een boodschap dat er meer gas gewonnen moet worden en een paar dagen later worden vele gedupeerden vernederd met een ware loterij.

Door dit college is er keer op keer naar de pijpen van Den Haag gedanst, volop vertrouwen werd er uitgesproken. Ik hoor het meneer Staghouwer nog zeggen tijdens een recent debat dat mij scherp op het netvlies staat. Dat de lijntjes kort zijn met Den Haag, dat wanneer er problemen zijn, deze met één telefoontje worden opgelost. Dat er een goede samenwerking is tussen Rijk en Regio. Deze bestuursstijl zal Groningen zogenaamd veel opleveren. Als SP hebben we hierin nooit enig vertrouwen in gehad. Niet in Den Haag, maar ook absoluut niet in de bestuursstijl van dit college. Wil het college vandaag hier aan ons eens uitleggen waarop dit vertrouwen wel gebaseerd was? Hoe is het nu met het vertrouwen in Den Haag gesteld?

Want wanneer er zoveel vertrouwen in Den Haag is, hoezo kwam het dan als een verrassing voor het college dat de gaswinning omhoog gaat. Het kwam voor mij, voor mijn fractie en ook voor de meeste inwoners helemaal niet als een verrassing. Het was namelijk al iets waar we van uit waren gegaan en dat is nog wel het ergste in dit gehele verhaal. Het is weer een belofte die niet wordt waargemaakt, wederom vernedering en het feit dat gedupeerden daar al eigenlijk van uit gingen maakt het allerergst. Het is namelijk de zoveelste belofte die verbroken wordt. En dat doet pijn, niet een beetje, dat doet echt pijn! Het voelt echt alsof wij een ander soort Nederlanders zijn in Groningen, een Nederlander die er niet toe doet.

Daarnaast was de verhoging van de winning toch ook al enigszins voorgesorteerd door de minister in november, door de stikstof fabriek die te laat wordt opgeleverd en waarmee überhaupt veel te laat is gestart om deze te realiseren. Ook staan er al voorbehouden in het besluit.

Dus het verbaasd mij toch wel enorm waarom deze brief van de minister met deze boodschap als een verrassing kwam.

In de media werden harde woorden gezegd door gedeputeerde van Dekken en door de commissaris. Er werd ook gezegd dat wanneer het nodig is er zeker naar de rechter wordt gestapt. Iets wat bij mij wel enige verwondering opriep. Want het college en ook een groot gedeelte van de Staten, besloot onlangs om niet in beroep te gaan. Iets wat wij als SP wel wilden! Juist omdat dit gasbesluit nog ruimte bood voor extra winning. En we weten inmiddels allemaal dat Den Haag altijd het onderste uit de kan haalt. We moeten meer zekerheid voor onszelf eisen.

Op welke gronden denk het college nu alsnog in beroep te kunnen? Is dit niet een beetje mosterd na de maaltijd? Want wanneer we in beroep gaan zitten we waarschijnlijk pas in 2023 alsnog bij de Raad van State en is de hoeveelheid gas die de minister nu voorstelt al lang uit het Groningerveld gewonnen en terug pompen gaat een beetje lastig. Los daarvan kunnen we volledig ondersteunen om vanaf nu weer telkens in beroep te gaan tegen de gaswinningsbesluiten die genomen worden. Is het college al gestart met de voorbereidingen daarvan? Heeft het college al contact gehad met het

Gasberaad en de GBB die wel tegen het gaswinningsbesluit van dit gasjaar in beroep zijn gegaan en binnenkort de zitting hierover hebben?

Naast deze harde woorden over de gang naar de rechter, werd er vorige week ook een brief gestuurd naar de minister, als reactie op de mogelijke verdubbeling. Op zich best een goede brief, tenminste een brief die niet op bestelling van de minister is verstuurd en dat konden we ook zien aan de toon, goed dat er direct actie is ondernomen vanuit de regionale bestuurders. Onze waardering hiervoor. Maar waarom heeft het college meteen de onderhandelingspositie weggegeven in deze brief? Waarom wordt er meteen aangegeven dat als er wel extra wordt gewonnen dat het geld dan naar Groningen moet? Geeft het college nu niet aan de voorkant al een vrijbriefje aan de minister om meer gas te gaan winnen als een soort afkoopsom! Waarom is voor deze strategie gekozen?

Dit is volgens ons een strategische miskleun. Want in oktober zei de commissaris nog bij nieuwsuur, dat het ophogen van de winning “schandalig” zou zijn. Dat het uitgesloten is!” Nu lijkt de deur toch op een kiertje gezet te zijn voor de minister. En voor de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners moet de kraan dicht! Gaswinning naar nul! En volgens ons zou dat nu onze inzet moeten zijn. VANDAAR DEZE MOTIE

De verhoging van de gaswinning betekent dat de onveilige situatie in Groningen nog langer blijft voortduren, zeker met de versterking die niet op gang komt! De schadeafhandeling loopt enorm achter en keer op keer wordt er weer ongelijkheid gecreëerd en zijn naast huizen ook mensen helemaal kapot gemaakt.

Eén van de zaken die van grootste belang is voor de fysieke en mentale gezondheid van gedupeerden is zekerheid, duidelijkheid, helderheid! Veiligheid van mensen moet hierbij voorop staan! Er moet een ruimhartige en rechtvaardige schade-afhandeling komen, een vlotte en doortastende versterkingsoperatie en er moet wettelijk een einddatum voor het definitief sluiten van de gaskraan vastgelegd worden. Er moet ingezet worden op een crisisaanpak; voor ieder huis een eigen plan!

Heeft het college nu eindelijk genoeg buikpijn gekregen om deze crisisaanpak op te eisen in Den Haag? Om de woede die de afgelopen dagen door velen werd getoond in de media om te zetten in moed. Moed om met elkaar de noodzakelijk vuist te maken en werkelijk op te eisen waar we hier in Groningen recht op hebben!

Om een duidelijk signaal af te geven dat we Respect verdienen en dat dit overheidsbeleid alleen maar faalt roep ik op dat iedereen die samen wil opstaan tegen dit onrecht, om fysiek of digitaal deel te nemen aan de grote protest actie van aanstaande zaterdag! En dat alle boze woorden die ik in verschillende media voorbij heb zien komen, niet alleen voor de bühne waren, maar ook werkelijk omgezet worden in daden!

Reactie toevoegen

U bent hier