h

Cultuur voor Iedereen – Juist in het Ommeland!

25 januari 2024

Cultuur voor Iedereen – Juist in het Ommeland!

Foto: Peter Nijenhuis

Bij de SP geloven we sterk in de kracht van cultuur als verbindend element. Cultuur hoort laagdrempelig te zijn en dicht bij de mens te komen. Daarom staan we voor een eerlijke verdeling van gemeenschapsgeld, waarbij keuzes worden gemaakt die ook recht doen aan het ommeland en de kleinere theaters en musea.  

Een verbindende samenleving is wat ons betreft van groot belang. Kunst en cultuur vormen de bouwstenen van onze beschaving, onderhouden onze democratische gemeenschap en houden deze blijvend bijeen. De SP pleit daarom voor een cultuurbeleid waarin het ommeland een centrale rol krijgt en waarbij kunst en cultuur toegankelijk zijn voor alle sociale klassen.  

Het gaat niet alleen om investeringen in grootstedelijke cultuurinstellingen, maar om het creëren van ruimte en mogelijkheden voor kunst en cultuur in de gehele provincie. We geloven dat alle inwoners, ongeacht hun financiële situatie, de kans moeten krijgen om deel te nemen aan culturele activiteiten. Dit omvat niet alleen het bezoeken van voorstellingen, tentoonstellingen of optredens, maar ook actieve participatie en creatieve expressie. 

Er zijn ook veel mensen in onze provincie die met andere dingen bezig zijn dan een kaartje te kopen voor een voorstelling, bijvoorbeeld het kopen van schoenen voor de kinderen. Voor menig inwoner is het gewoonweg te duur om te participeren in kunst en cultuur. Daarom ziet de SP juist ook enorm het belang van cultuureducatie. Dit is een laagdrempelige manier om kinderen en jongeren van alle sociale klassen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.  

Op dit moment wordt er vanuit de provincie geld beschikbaar gesteld aan scholen voor gratis busvervoer naar verschillende musea in onze provincie.  Echter wordt dit budget ieder jaar overvraagd. Als SP zouden we graag zien dat hiervoor meer geld beschikbaar gesteld wordt.  

Wij streven naar een provincie waar cultuur niet alleen een randverschijnsel is, maar een onderdeel van het dagelijks leven. Een samenleving waarin kunst en cultuur bloeien in het ommeland en de stad, en waar de verbindende kracht ervan alle lagen van de bevolking bereikt. Samen investeren we in kunst en cultuur die toegankelijk is voor iedereen, omdat kunst en cultuur de brug kan zijn die ons verbindt. 

Bekijk hieronder de volledige bijdrage van Agnes aan de Statencommissie van 24 januari.

Bekijk hier de gehele statencommissie

Vind meer informatie over onze standpunten in ons verkiezingsprogramma

Reactie toevoegen

U bent hier