h

Welzijn voor alle mensen, niet alleen een enkeling!

10 april 2024

Welzijn voor alle mensen, niet alleen een enkeling!

Foto: SP

Statenlid Fenna Feenstra van de SP Provincie Groningen pleit voor een nieuwe, gerichte industriepolitiek die de maakindustrie centraal stelt. Feenstra benadrukt dat deze nieuwe aanpak moet zorgen voor een betere balans tussen economische groei en het welzijn van de inwoners van Groningen.

De SP Provincie Groningen stelt voor om voorwaarden te verbinden aan subsidies voor bedrijven, zoals eisen voor schoner produceren, het behoud van werkgelegenheid en investeringen in werknemers. Daarnaast pleit de partij voor strengere wetgeving om schone productie te bevorderen en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren die de productiviteit ten goede komen.

"Een cruciale stap in deze richting is het vergroten van de zeggenschap van werknemers, met name in strategische sectoren," aldus Feenstra. "Door een overheidsbelang te nemen in deze sectoren, kunnen we vijandige overnames en de verplaatsing van productie tegengaan."

arbeid en kapitaal wordt volgens Feenstra door elkaar gehaald. Ze benadrukt dat economische groei en productiviteit niet automatisch leiden tot welzijn voor iedereen, maar wel in meer winst voor eigenaren, zonder dat werknemers hiervan profiteren.

"De focus moet liggen op het welzijn van alle Groningers, niet alleen op de winst van enkelen," besluit Feenstra.

Reactie toevoegen

U bent hier