h

SP Pleit voor Energiebesparing en Opslagsystemen: Geen Kernenergie in Groningen

19 mei 2024

SP Pleit voor Energiebesparing en Opslagsystemen: Geen Kernenergie in Groningen

Foto: SP

De SP is klip en klaar over de energiemix van de toekomst. Volgens de SP moet er meer worden ingezet op energieopslagsystemen en energiebesparing, in plaats van op biomassa en kernenergie.

Dit standpunt komt voort uit zover economische als veiligheidsoverwegingen. "Met de kosten van een kerncentrale kun je 500.000 woningen en panden isoleren, meer dan er in de provincie Groningen nu staan" zei Fenna Feenstra tijdens haar betoog. Deze investering in isolatie zal een directe en voelbare impact hebben op de energierekeningen van huishoudens, wat kernenergie niet kan bieden.

"Kernenergie lost de hoge energierekeningen van Groningers nu niet op. Bovendien is het onaanvaardbaar is dat de veiligheid van Groningers wederom wordt opgeofferd voor kernenergie, zowel nu als in de verre toekomst”. Aldus Fenna Feenstra.

Kernenergie is niet in het belang van de gemiddelde inwoner van Groningen. Tot nu toe had het college het standpunt om geen kerncentrale in de Eemshaven te willen, en de SP vindt dat dit standpunt moet worden behouden en moet worden uitgebreid. De partij wil helemaal geen kerncentrale in heel Groningen.

Tijdens de Commissievergadering afgelopen woensdag raakte Fenna in debat met de BBB.

“Groningen is nog niet van het gas af of de BBB staat vooraan om zich op te offeren voor een kerncentrale, in een aardbevingsgebied. Een scheur in een kerncentrale is echt wel wat anders dan een scheur in een gebouw waar wat computers staan zoals Google. Dat is echt andere orde!”

De SP overweegt daarom een amendement om vast te leggen dat er in de gehele provincie geen plaats is voor kernenergie. Door de nadruk te leggen op energiebesparing en opslagsystemen, wil de partij een duurzame en veilige toekomst voor alle inwoners van Groningen garanderen.

In de tussentijd roepen ze iedereen op om de petitie tegen een kerncentrale in Groningen van milieudefensie te tekenen en om duidelijk te maken aan de provincie dat er géén kerncentrale in Groningen moet komen.

Vind de petitie hier

Schrijf een mail aan de provincie

Reactie toevoegen

U bent hier