h

SUCCES! Uitspraak staten: Geen kerncentrales in heel Groningen!

26 juni 2024

SUCCES! Uitspraak staten: Geen kerncentrales in heel Groningen!

Foto: SP

Dankzij meer dan 3000 handtekeningen, een volle tribune en de oproep van de SP om mailtjes aan de provincie te sturen is de motie "Geen kerncentrale in de provincie Groningen" in de provinciale staten aangenomen. Een mooi bewijs dat actievoeren helpt!

Op 6 juni, voorafgaand aan de vergadering van de Provinciale Staten, waren Agnes Bakker en Fenna Feenstra aanwezig om de kracht van de boodschap tegen kernenergie te onderstrepen door de petitie van Milieudefensie te overhandigen. 

Tijdens de vergadering werd het bouwstenendocument besproken, dat de toekomstige energiemix onderzoekt.

Fenna Feenstra sprak haar vreugde uit over het provinciale onderzoek naar een eigen energiebedrijf. De SP vindt dat energie een basisvoorziening is die niet in de markt thuishoort. "We zijn blij dat het huidige college onze visie deelt en onderzoekt hoe een provinciaal energiebedrijf vorm kan krijgen."

Daarnaast bleek dat veel inwoners van onze provincie geen kernenergie willen als onderdeel van de energiemix. Slechts 31% staat positief tegenover een kerncentrale, en er kwamen vele zorgen en bezwaren binnen via e-mails aan de provincie.

Fenna Feenstra riep de andere partijen op: “Kom op voor je inwoners, sluit je aan bij het verzet tegen kernenergie.” Ook het college kreeg een oproep: “Schrap kernenergie uit de bouwstenen. Het huidige beleid is een duidelijk nee tegen de kerncentrale.”

De SP had een motie voorbereid om kernenergie in de provincie uit te sluiten en dit uit het energieonderzoek te schrappen.

Samen met andere partijen is uiteindelijk een compromis bereikt: Geen kerncentrale in de provincie, maar wel kernenergie meenemen in een onderzoek naar verschillende energiebronnen. Dit onderzoek richt zich nu op de import van kernenergie en de mogelijke gevolgen voor de provincie.

Volgens de SP is dit een goede middenweg, waarmee in ieder geval is vastgelegd dat er absoluut geen plek is voor een kerncentrale in de provincie Groningen, in navolging van meerdere gemeenten in onze provincie.

Bekijk onze andere berichtgeving over kernenergie: SP pleit voor energiebesparing en opslagsystemen, geen kernenergie in Groningen.

Reactie toevoegen

U bent hier