h

Toespraak Eelco Eikenaar bij fakkeltocht 'Gas Terug'

17 januari 2016

Toespraak Eelco Eikenaar bij fakkeltocht 'Gas Terug'

Heel erg goed dat jullie hier allemaal zijn. Jullie verhalen, jullie stem is nodig om de minister tot rede te brengen en onze veiligheid terug te geven. De strijd die we voeren om de gaswinning naar beneden te brengen, daar hebben we iedere Groninger bij nodig.

Dat het een harde strijd is dat weten we allemaal. Jaren van ellende, schade aan huizen, mensen die zich onveilig voelen in hun eigen huis. Of je moet het zelf doorstaan, of je kent wel iemand die het moet
doorstaan. Dat is bijzonder bitter en onrechtvaardig. En het gaat te langzaam, veiligheid wil je niet morgen, veiligheid wil je vandaag.

Wij vechten tegen grote financiële belangen en die geven zich niet zomaar gewonnen. Dat weten we allemaal en we zien het dagelijks. Exemplarisch is dat de NAM nog veel te veel te zeggen heeft. Waarom
doet de NAM nog onderzoek? De NAM met haar belangen zou zich daar verre van moeten houden. Net zoals de NAM niets te maken zou moeten hebben met het afhandelen van schade en het versterken van huizen. De NAM mag enkel gas winnen en wel zoveel als wij hen toestaan en niet meer dan dat. Haal de NAM uit het systeem, Groningen is van ons.

Het kan echt. Net als dat de gaswinning naar beneden kan. De minister heeft de sleutel in handen. Maar die gebruikt hij alleen onder grote maatschappelijke druk. Mondjesmaat wordt er minder gas gewonnen. Maar
het duurt te lang, de risico's blijven groot, uw veiligheid is nog niet terug.

Maar ik kan u een ding zeggen: wij gaan deze strijdwinnen. Wanneer u keer op keer uw verhaal laat horen, uw stem verheft, dan bereiken we dat doel! Dank u wel.

U bent hier