h

De rekenmachine regeert

12 april 2016

De rekenmachine regeert

"Ik goa nait weg mien jong" zegt de 89 jarige mevrouw Commandeur op RTV Noord. Zij woont in woon-zorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek maar moet verhuizen omdat de Zonnehuisgroep het verzorgingshuis gaat sluiten.

Dit opinieartikel verscheen in het Dagblad van het Noorden van 12 april 2016.

De 89 jarige heeft 1700 handtekeningen opgehaald tegen de sluiting en dreigde bovenop de tafel te gaan zitten en er niet meer vanaf te komen als de plannen voor de sluiting worden doorgezet. 

Mevrouw Commandeur is niet de enige die de komende tijd zal moeten verhuizen. In de hele provincie gaan verzorgingshuizen dicht. Van de dertien huizen van de Zonnehuisgroep in Groningen blijven er vijf over. 

De sluiting van de verzorgingshuizen is een zeer treurige uitkomst van een optelsom bestaande uit een giftige combinatie van krimp, verouderde instellingen maar bovenal verkeerde politieke besluiten. De sluiting heeft zeer ernstige gevolgen voor de samenleving. Dit is een pleidooi om niet te calculeren maar te excelleren. 

Uitkomst optelsom ontwricht samenleving

Het VVD PvdA kabinet snijdt zeer hard in de ouderenzorg. Door hun politieke keuzes worden er geen indicaties meer gegeven voor verzorgingshuiszorg. Alleen ouderen die veel verzorging nodig hebben (vanaf ZZP 5) mogen van het kabinet nog in instellingen wonen. Verzorgingshuizen komen leeg te staan en moeten sluiten. De bevolkingskrimp in Groningen versnelt het proces aanzienlijk. Daarnaast zijn veel van onze verzorgingshuizen te groot en verouderd en kiezen instellingen zelf voor sluiting en het laten verhuizen van ouderen naar andere (grote) verzorgingshuizen, maar dan kilometers verderop.

Van het kabinet moeten ouderen langer zelfstandig wonen. Probleem is echter dat juist de sluiting van verzorgingshuizen dit bemoeilijkt. De Zonnehuisgroep heeft bijvoorbeeld 750 aanleunwoningen in Groningen. Als de verzorgingshuizen dicht gaan kunnen de aanleunwoningen niet meer leunen. 

De verzorgingshuizen bieden niet alleen verzorging voor de bewoners maar organiseren ook sociale activiteiten, hebben een restaurant en of een winkeltje, pinautomaat, soms zelfs een zwembad, of fysiotherapie of stembureau waar veel meer mensen gebruik van maken. Voorzieningen die essentieel zijn voor inwoners, oud en jong. 

Het sluiten van het verzorgingshuis zorgt ook voor leegstand. De vaak grote en verouderde gebouwen niet meer te verkopen of te verhuren wat voor een verdere financiële strop voor de zorginstelling kan leiden. 

Door het sluiten van de huize verdwijnt ook werkgelegenheid in een gebied waar de banen al niet voor het oprapen liggen. Zo heeft de Zonnehuisgroep in Groningen al het verdwijnen van 142 banen aangekondigd. Ook bij andere zorginstellingen maar ook bij leveranciers verdwijnt werkgelegenheid. 

De rekenmachine regeert

Het kabinet regeert met de rekenmachine. De wens om de kosten van ouderenzorg te beperken leidt tot slechte ouderenzorg en kaalslag. Solidariteit ontbreekt. Demografische krimp houd je niet tegen. Maar het is een politieke keuze of je grote problemen veroorzaakt of dat je problemen aanpakt. Demografische krimp alleen zorgt voor minder ouderen maar is ook een kans om de grote verouderde verzorgings- en soms verpleeghuizen te vervangen voor kleinschalige ouderenzorg in de dorpen. In plaats van te zorgen voor goede zorg voor ouderen en het behoud van leefbaarheid kiest het kabinet ervoor de problemen te verergeren. De keiharde bezuinigingen op ouderenzorg leidt tot sluiting van verzorgingshuizen, werkeloosheid, het verdwijnen van voorzieningen en  het verdwijnen van leefbaarheid. 

Van calculeren naar excelleren?

In plaats van calculeren zou het kabinet moeten excelleren. In plaats van de bevolkingskrimp als excuus te gebruiken voor de afbraak van voorzieningen zou het moeten worden gebruikt om te experimenteren met nieuwe vormen van ouderenzorg en het behouden van leefbaarheid. Er zou geïnvesteerd moeten worden in nieuwe vormen van kleinschalige ouderenzorg zodat ouderen in hun dorp kunnen blijven. Er zou geïnvesteerd moeten worden om de krimpgebieden aantrekkelijk en leefbaar te houden voor jong en oud. 

De Haagse afbraak en onverschilligheid moet stoppen. Kees Wolthuis (96) is bewoner van de Hippolytushoes in Middelstum. Hij zegt in de Volkskrant: "Let op: de wereld wordt weer een wereld van kleine eenheden." Hij wijst erop dat de V&D sluit maar dat er in Middelstum weer kleine winkeltjes open gaan.  Die wereld van kleine eenheden, de menselijke maat, daar gaan wij ons de komende tijd keihard voor maken!

U bent hier