h

SP over programbegroting provincie

6 oktober 2005

SP over programbegroting provincie

In de programbegroting van de Provincie zijn bedragen opgenomen waar de SP het totaal niet mee eens is. Nog steeds heerst er in de Provincie het idee dat je vooral in grote prestigieuze projecten moet investeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 1 miljoen Euro voor de overkapping van de binnenplaats van het provinciehuis. Of een reservering van 3.4 miljoen voor de Oostwand van de Grote Markt. Een rigoureuze verbouwing van totaal 17,5 euro voor onderhoud van het Provinciehuis.

Zelfs de ambtenaren hebben hier grote problemen mee. Ook hebben wij twijfels bij de reservering voor de glastuinbouw in de Eemshaven. De provincie heeft nog steeds niet aangetoond dat er ook maar enige belangstelling is van tuinders die zich hier zouden willen vestigen. De Essent aandelen zullen worden gereserveerd voor de snelle variant van de Zuiderzeelijn
Alternatieven voor al deze reserveringen van de SP zijn o.a., gelden reserveren voor her om en bijscholing van langdurig werkelozen. Verdubbeling van de N33 en verbreding van de zeesluizen bij Delfzijl.
Investeren in preventieve maatregelen bij de jeugdzorg en dan bedoelen we, investeren in nog meer management. Reserveren voor de sanering van de smeerpijp. Natuurlijk moet het Rijk hier aan meebetalen. In plaats van glastuinbouw in de Eemshaven, is het verstandiger om het glastuinbouwgebied Hoogezand-Sappemeer te optimaliseren.

U bent hier