h

Ron Jans ambassadeur in de provincie Groningen

4 december 2006

Ron Jans ambassadeur in de provincie Groningen

Wat doet de jeugdzorg eigenlijk? Wat heeft deze sector te bieden aan kinderen en ouders? Hoe geven de hulpverleners jongeren met problemen weer kans op een toekomst? En hoe kunnen zij ouders ondersteunen? Deze vragen staan centraal in de Week van de Jeugdzorg van 2 tot en met 9 december. In de provincie Groningen is FC Groningen trainer Ron Jans ambassadeur van de Week. Verder zijn er verschillende activiteiten zoals de Jenny de Nanny-middag voor vragen over de opvoeding en een tentoonstelling met creatief werk van kinderen uit de jeugdzorg.

Landelijk wordt de Week onder de aandacht gebracht met de campagne "Nu in de jeugdzorg, maar straks…". Veertien kinderen uit de jeugdzorg zijn gekoppeld aan een landelijk bekende Nederlander die iets doet waarvan het kind droomt. En tijdens de jeugdzorgweek wordt de droom van het kind één dag werkelijkheid.

Voor de provincie Groningen vormen voetballer in de dop, Naom, en Ron Jans een koppel. Op 7 december mag Naom een voetbaltraining van FC Groningen bijwonen. De poster waar ze samen opstaan wordt deze week in de provincie verspreid. Ambassadeurs voor andere provincies zijn o.a. Birgit Schuurman, Johnny de Mol, Bas Muijs, Cas Spijkers, Piet Paulusma en Jan Kruis.

Jenny de Nanny middag
Op 9 december is van 13.00 tot 16.00 uur de Jenny de Nanny-middag, een open 'spreekuur' waarbij mensen het provinciehuis kunnen binnen lopen om vragen te stellen over de opvoeding. Een team van hulpverleners uit verschillende disciplines staat klaar. Het is ook mogelijk om via internet te chatten met een hulpverlener via www.provinciegroningen.nl of te bellen met tel. 050 - 316 40 40 (alleen te bereiken op 9 december tussen 13.00 en 16.00 uur).

Tentoonstelling
Op 6 december opent gedeputeerde Ineke Mulder een tentoonstelling in de openbare bibliotheek in Leek met creatief werk van jongeren uit de jeugdzorg (Basegroep, Accare en 't Poortje). Daarnaast overhandigt zij het boek "Ze doen het voor mij" aan de bibliotheek, met emotionele verhalen en tekeningen van kinderen uit de jeugdzorg. Alle bibliotheken in de provincie krijgen een exemplaar.

Scholen en werkbezoek
Om ook jongeren te laten zien wat de jeugdzorg doet, gaan een hulpverlener en jongere tijdens de Week bij een aantal klassen in het voortgezet onderwijs op bezoek om hun verhaal te vertellen. Tot slot gaat gedeputeerde Ineke Mulder op werkbezoek bij een pleeggezin en een jeugdopvanghuis, om te ervaringen te horen van de pleegouders, de kinderen en hun hulpverleners.

De week van de JeugdZorg is een gezamenlijk initiatief van de 12 provincies, 3 stadsregio’s, bureaus jeugdzorg, jeugdzorginstellingen en aanbieders van jeugdzorg en wordt in Groningen georganiseerd door de provincie Groningen, Bureau Jeugdzorg, de Base Groep, CWZW Noord (het Leger des Heils), het Poortje, Accare, GGz Groningen en de GGD.

U bent hier