h

Onderzoek naar marktwerking OV; SP voorstel door alle partijen omarmt

1 juli 2009

Onderzoek naar marktwerking OV; SP voorstel door alle partijen omarmt

Er komt een onderzoek naar marktwerking in het openbaar vervoer. Het voorstel dat de SP daartoe vandaag indiende kreeg steun van volledige Provinciale Staten van Groningen. Er komt een onderzoek naar mogelijkheden om een nieuw regionaal OV bedrijf op te richten. Ook tussenoplossingen zoals een overheids BV voor het personeel en/of materieel zullen worden bekeken.

BeckermanDe SP is altijd een tegenstander geweest van marktwerking in het OV. Met de nieuwe concessie voor het busvervoer in het grootste deel van Groningen en Drenthe zijn de nadelen van marktwerking helaas weer pijnlijk duidelijk geworden. In plaats van meer OV gaan er vermoedelijk minder bussen rijden. Ook is niet duidelijk of al het personeel zeker is van hun baan. De SP roept daarom op om te stoppen met marktwerking en onderzoek te doen naar alternatieven.

SP Statenlid Sandra Beckerman: “Marktwerking in het OV heeft geleid tot grote onzekerheid bij het personeel en de reizigers. De recente problemen laten weer zien dat marktwerking niet werkt. Wij doen er alles aan om marktwerking te stoppen. Een onderzoek naar alternatieven is een stap in de goede richting.”

Het terugdraaien van marktwerking is nog bij wet verboden. Daarom voert de SP actie. In Groningen en Drenthe verspreiden zij ansichtkaarten met de tekst “Groeten uit onbereikbaar Groningen en Drenthe?” Mensen kunnen de kaart tekenen om ook de regering ervan te overtuigen dat terugdraaien van de marktwerking de nodig is om Groningen en Drenthe bereikbaar te houden.

U bent hier