h

College onhoudbaar na Blauwestad debacle

6 juli 2010

College onhoudbaar na Blauwestad debacle

Niet alleen het vorige College heeft er een puinhoop van gemaakt in Blauwestad, ook het huidige college heeft verzuimd het goede te doen. Tot die conclusie komt de SP Statenfractie naar aanleiding van het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Deze deed een diepgaand onderzoek naar het mislukken van de samenwerking van provincie, gemeenten en bouwondernemers. Haar conclusies zijn snoeihard.

‘De provincie Groningen is willens en wetens langs de rand van de financiële afgrond van het project Blauwestad geschuifeld’, constateert de Rekenkamer. De SP verschilde vanaf het begin van Blauwestad met Gedeputeerde Staten over de haalbaarheid en onderbouwing van het project. ‘Het provinciebestuur leefde op een roze wolk en heeft risico’s genomen die ze nooit hadden mogen nemen’, zegt SP Statenlid Kees Swagerman. ‘Er was een verziekte sfeer met private partijen, er werd informatie achtergehouden voor Statenleden en de verwachtingen waren onrealistisch’, stelt Swagerman.

Daarom zegde de SP in 2008 het vertrouwen al op in voormalig Gedeputeerde Calon. Nu Calon vertrokken is kijkt de SP naar zijn opvolgers. ‘Zij erven de fouten van voorgangers maar hebben zelf ook onjuiste beweringen overgenomen" aldus de SP. Politiek is het huidige college van Gedeputeerde Staten verantwoordelijk en zal zij dus af moeten treden volgens de SP.

Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer word in september besproken door Provinciale Staten.

U bent hier