h

SP stelt vragen over plannen tweede kerncentrale in Borssele

8 september 2010

SP stelt vragen over plannen tweede kerncentrale in Borssele

Naar aanleiding van berichtgeving in de media ten aanzien van een aanvraag voor een tweede kerncentrale bij Borssele door Energy Resource Holding, waarbij provinciale aandeelhouders betrokken zijn, heeft Kees Swagerman van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Op welke manier zijn de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel en Limburg betrokken bij de plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele?

2. Welke procedure wordt er gevolgd bij de voorbereiding van de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele?

3. Waarom zijn de Provinciale Staten niet geconsulteerd bij de plannen voor een tweede kerncentrale?

4. Bent u bereid om de leden van Provinciale Staten te informeren en te consulteren over de plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale?

5. Bent u bereid om de leden van Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen in te dienen?

SP vertegenwoordigers in de andere Essent Provincies (Overijssel en Brabant) hebben dezelfde vragen ook gesteld.

U bent hier