h

Vragen CU en SP over dienstregeling Groningen-Zwolle

22 december 2010

Vragen CU en SP over dienstregeling Groningen-Zwolle

De Statenfractie van de SP heeft samen met de Christen Unie schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen op het traject Groningen-Zwolle. Dit naar aanleiding van het wederom niet doorgaan van de frequentieverhoging op deze lijn. Volgens NS zou hier onvoldoende politiek-maatschappelijk draagvlak voor zijn.

Beide partijen vragen GS een oordeel te geven over dit besluit en over de mening van NS en vragen of het college bereid is zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de minister en NS om alsnog te komen tot frequentieverhoging op de lijn Groningen-Zwolle.

Vorig jaar had NS wel plannen om de frequentie op het traject Groningen-Zwolle te verhogen. De dienstregeling zou een regelmatig uurpatroon krijgen met twee stoptreinen en twee intercity's per uur. Na protesten uit Zuid-Drenthe en het aannemen van een motie in de Tweede Kamer waarin werd uitgesproken dat Hoogeveen een intercitystation moet blijven, besloot NS de plannen echter terug te trekken.

In september 2009 stelde de ChristenUnie hier ook al vragen over. Provinciale Staten namen toen een motie aan waarin GS werd verzocht de minister te vragen een compromisvoorstel door NS te laten uitvoeren.

U bent hier