h

SP-aanpak North Refinery unaniem gesteund

16 november 2011

SP-aanpak North Refinery unaniem gesteund

Op 9 november 2011 heeft Provinciale Staten vergaderd over North Refinery in Farmsum. Deze olieverwerker voldoet al jaren niet aan de milieuvoorschriften en veroorzaakt vieze lucht en stank. Daar hebben Groningers in de omgeving last van. De SP Statenfractie is deze veelpleger zat en heeft in de vergadering een motie ingediend. Deze motie verplicht het bedrijf binnen een half jaar haar rookgassen extra te zuiveren met een gaswasser. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen door de Staten.

BezuijenHaar tweede motie houdt de SP nog op zak. Dit naar aanleiding van een toezegging van gedeputeerde Boumans in de vergadering. Hij gaf aan te onderzoeken hoe milieuvergunningverlening en –toezicht van de provincie kan worden verbeterd en meer gebiedsgericht kan worden gewerkt. Hiermee wordt niet alleen mogelijke overlast door één rookpluim bepaald maar ook door alle rookpluimen van één bedrijvenpark samen.

Statenlid Corné Bezuijen: ‘Wij zijn tevreden met dit resultaat. Nadat de provincie jarenlang haar milieutoezicht heeft laten versloffen is dit een belangrijk signaal aan alle bedrijven die zich niet aan de regels houden. Wij drukken mensen in de omgeving van bedrijvenparken op het hart klachten te melden bij de provincie en aan de SP-statenfractie zodat tijdig actie kan worden ondernomen.’

U bent hier