h

Bezuijen

Alle berichten van Statenlid Corné Bezuijen

18 november 2014

SP wil beter windplan bij Meeden

Net als meermalen in de Groningse Provinciale Staten heeft de SP nu ook in de Tweede Kamer laten weten dat er een beter plan moet komen voor windmolens bij N33/Meeden. In het energieoverleg van maandag 17 november heeft SP-kamerlid Eric Smaling daartoe een motie ingediend.

Lees verder
22 oktober 2014

Oproep SP: Neem inwoners Meeden serieus

Het College van Gedeputeerde Staten heeft bekend gemaakt dat de zogenaamde zesde variant voor een windpark in Groningen door de minister onderzocht zal worden. De SP keert zich tegen dit plan en wil dat gedeputeerde Moorlag de inwoners van het dorp Meeden serieus neemt en zich alsnog hard maakt voor een nieuw alternatief.

Lees verder
19 juni 2014

Megastallen: Groningen verdient beter

De SP is niet tevreden met het voorgestelde Groninger Verdienmodel voor megastallen. Het provinciale plan om agrarische bedrijven pas toestemming te geven om uit te breiden als zij aan een aantal voorwaarden voldoen mist harde voorwaarden en maakt de weg vrij voor megastallen in de provincie.

Lees verder
19 juni 2014

Geen draagvlak voor windplan N33

Op initiatief van de SP-fractie is woensdag de stand van zaken rond het beoogde windpark N33 besproken. De gemeente Menterwolde en omwonenden pleiten al lange tijd voor een alternatieve variant, maar de gedeputeerde weigert hier naar te luisteren. De SP vindt deze opstelling onacceptabel.

Lees verder
15 mei 2014

Kolencentrale Eemshaven moet direct stoppen

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven moet per direct stoppen met draaien. Het college van gedeputeerde staten kan in de ogen van de SP niet hard maken dat de centrale enkel nog maar proefdraait nu er zonder volledige vergunning stroom wordt geleverd.

Lees verder
16 april 2014

Natuurvergunning kolencentrale deugt weer niet

Woensdag 16 april heeft de Raad van State andermaal vastgesteld dat de natuurvergunning voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven niet deugt, ondanks aanpassingen door het college van Gedeputeerde Staten. Dat is geen verrassing voor de SP-statenfractie, omdat deze hier meerdere keren voor heeft gewaarschuwd. Het college wilde echter niet luisteren en krijgt weer het deksel op de neus. De SP blijft daarom van mening dat er geen vergunning afgegeven moet worden en de centrale niet moet gaan draaien.

Lees verder

SP vreest afbraak Groningse natuur

De SP Statenfractie presenteert haar rapport ‘1 voor Natuur’. Dit in reactie op het deelakkoord natuur tussen de regering en de provincies. De SP is tegen het ondertekenen hiervan en roept Gedeputeerde Staten (GS) op dit niet te steunen. De bezuinigingen op natuur en en het afwentelen van de verantwoordelijkheid van de huidige toestand van deze natuur vindt de SP onacceptabel.

Lees verder
25 september 2013

Geen milieuvergunning voor megavergister in Foxhol

De SP fractie is verheugd met de melding van de provincie dat zij geen milieuvergunning afgeeft voor een megabiovergister, op het Avebe terrein in
Foxhol. De vergister zou de grootste van Europa worden.

Lees verder
30 augustus 2013

SP-middag over grondpolitiek

Op de grens van Fryslân, Groningen en Drenthe vond donderdagmiddag 29 augustus een middag over de grondpolitiek in die drie provincies plaats. Bestuurders, millieuorganisaties en deskundigen gingen met elkaar in gesprek. Tweede Kamerlid Eric Smaling presenteerde zijn boek “De Laatste Boer”, een verslag van een rondreis door Nederland met ruimtelijke ordening als rode draad. 

Lees verder
3 juli 2013

Natuur blijft ondergeschoven kindje college

Het provinciebestuur snijdt te rigoureus in Groninger natuur. In haar Nota Natuur staan veel mooie woorden maar wordt definitief afscheid genomen van vele nieuwe natuurgebieden. De SP vindt dit kortzichtig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier