h

Bezuijen

Alle berichten van Statenlid Corné Bezuijen

13 juni 2013

Buizenzone: een groot vraagteken

De SP Statenfractie vindt dat er nog teveel onzekerheden zijn om nu een tracé voor een buizenstelsel onder Groningse bodem vast stellen. Die buizen moeten vloeistoffen en gassen voor industrie gaan transporteren van Eemshaven naar Delfzijl. De fractie wil meer onderzoek voordat zij hierover een besluit neemt.

Lees verder
17 april 2013

Kassenplan bij Oudeschip afgewezen

Samen met omwonenden heeft de SP jarenlang actie gevoerd tegen de plannen voor kassen bij het dorp Oudeschip, ten zuiden van de Eemshaven. De partij is dan ook blij met het besluit van het provinciebestuur (16 april) om het bestemmingsplan hiervoor niet goed te keuren.

Lees verder
18 maart 2013

'Van megastallen, de dingen die niet voorbij gaan'

SP- Statenleden Jan Hein Mastenbroek en Corné Bezuijen hebben met stijgende verbazing de discussie over megastallen in Groningen gevolgd. Ze vinden het onbegrijpelijk dat coalitiepartijen PvdA en D66 180 graden draaien en daarmee deze stallen mogelijk maken. Bezuijen en Mastenbroek reageren met onderstaand opiniestuk.

Lees verder
22 november 2012

Groningse grond en politiek

De SP heeft woensdag 21 november een dag over grondpolitiek in Groningen georganiseerd. Samen met Eerste Kamerlid Eric Smaling werden de Natte As bij Westerbroek en woningbouwproject Meerstad bezocht. De dag werd afgesloten met een discussie in het provinciehuis. Daarbij waren ook natuurbeheerders, landbouworganisatie LTO Noord de Natuur en Milieufederatie Groningen en Gedeputeerde aanwezig. Smaling schrijft een boek over de grondpolitiek in Nederland.

Lees verder
17 oktober 2012

SP steunt acties tegen kassen bij Oudeschip

De SP Eemsmond en de Statenfractie steunen de protestacties tegen de glastuinbouw boven de Middendijk bij Oudeschip. Aanstaande zaterdag is de partij aanwezig bij een bijeenkomst met inwoners en andere organisaties. Tijdens deze bijeenkomst worden actieplannen besproken en er wordt een begin gemaakt met de uitvoering ervan.

Lees verder
20 juni 2012

Zwarte dag voor de Wadden

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 19 juni 2012 een natuurvergunning afgegeven voor de kolencentrale van de RWE in de Eemshaven. Een eerdere vergunning werd verworpen door de Raad van State door gegronde beroepen van ondermeer Greenpeace.

Lees verder
11 april 2012

Aanpakken van gebrom

Om overlast van bromtonen in Groningen aan te pakken heeft Statenlid Corné Bezuijen een aanzet gemaakt voor een plan van aanpak. Dit heeft hij aangeboden aan de provincie zodat zij dit probleem aan kan pakken. Al jarenlang hebben verspreid over onze provincie allerlei Groningers last van bromtonen waardoor ze gezondheidsklachten als hoofdpijn, slapeloosheid en stress kunnen krijgen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat deze tonen schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Lees verder
25 februari 2012

SP bezoekt Reiderwolde (verslag)

Het bezoek van de Groningse SP en de Tweede Kamerfractie aan natuurgebied Reiderwolde bij Blauwestad is goed ontvangen. De SP heeft het bezoek georganiseerd om zelf met betrokken over de totstandkoming van dit gebied te praten.

Lees verder
15 december 2011

Staten keuren akkoord met Bleker af

Provinciale Staten van Groningen hebben besloten het deelakkoord natuur van staatssecretaris Henk Bleker en IPO niet te ondertekenen. De SP Statenfractie heeft hierbij een cruciale rol gespeeld. Haar gezamenlijke motie met de Partij voor de Dieren is door een meerderheid ondertekend.

Lees verder
1 december 2011

Jubelstemming bouw Kolencentrale misplaats

De SP Statenfractie vindt het ongehoord dat provinciebestuur en andere voorstanders van de kolencentrale in de Eemshaven zo enthousiast reageren op de laatste uitspraak van de Raad van State, en daarmee suggeren dat het een gelopen zaak is. In de uitspraak van de raad is de tijdelijke gedoogvergunning die de provincie Groningen verleende voor de bouw van de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven geaccepteerd. Dit geld voor de komende negen maanden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier