h

Staten keuren akkoord met Bleker af

15 december 2011

Staten keuren akkoord met Bleker af

Provinciale Staten van Groningen hebben besloten het deelakkoord natuur van staatssecretaris Henk Bleker en IPO niet te ondertekenen. De SP Statenfractie heeft hierbij een cruciale rol gespeeld. Haar gezamenlijke motie met de Partij voor de Dieren is door een meerderheid ondertekend.

In deze motie geven wij aan dat dit akkoord onvoldoende waarborg biedt voor onze natuurbescherming. Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 en mede oppositiepartij ChristenUnie hebben dit gesteund. Naast Groningen heeft ook de provincie Brabant dit akkoord niet getekend en heeft Noord-Holland aangegeven dat opnieuw onderhandeld moet worden. Flevoland dreigt ook tegen te stemmen. Bleker heeft aangegeven pas nadat alle provincies zich hebben uitgesproken een reactie te geven.

Het deelakkoord scoort een dikke onvoldoende volgens de Statenfractie omdat het onze natuur onvoldoende beschermt. Taken en verantwoordelijkheden worden van het Rijk naar provincies doorgeschoven zonder dat daarbij voldoende geld wordt meegeleverd. De Provincies moeten opdraaien voor de kosten van in het verleden door het Rijk aangegane verplichtingen en daar maar een oplossing voor proberen te vinden . Er wordt maar liefst 65 tot 80 % gekort op het budget terwijl we nu al niet voldoen aan de natuurdoelen. Wij noemen dit geen bezuiniging maar een kaalslag.

U bent hier